Norsk økonomi

Enighet om revidert nasjonalbudsjett: Mer til bistand og sosialhjelp – ikke billigere drivstoff

14.06.22