NÆRINGSLIV

Uten nye permitteringsregler må Halliburton må si opp inntil 100

08.07.20