Det grønne skiftet

Rett under bakken på Voss er det varme nok til hundrevis av hus

13.02.22