Hav og sjømat

Lerøy dobler nesten driftsresultatet i første kvartal

13.05.22