NÆRINGSLIV

Svakt år for Lyse, men øker utbetalingene til eierkommunene

25.03.21