Hav og sjømat

Aldri før har laksenæringen tjent mer på eksport

03.08.22