NÆRINGSLIV

Senterleder på Svinesund: Mange sitter nok på gjerdet

11.06.21