Hav og sjømat

Skatteøkningen for laksebransjen vil føre til utflagging av eierskap

06.01.22