Det grønne skiftet

Advarer om stor usikkerhet: – Grønne skip legges på is

03.08.22