Det grønne skiftet

Offshore-baseselskap søker om havvindutbygginger

02.06.21