Det grønne skiftet

Færre grønne skip i ordrebøkene. Når neppe klimamålene.

31.07.22