DET GRØNNE SKIFTET

Her klippes den gamle Askøyfergen opp. Men bildekket skal gjenbrukes til noe helt spesielt.

26.12.20