Hav og sjømat

Den norske villaksen rødlistes: Oppdrettslaks og lus er de største truslene

24.11.21