Olje og energi

Woodside går videre med LNG-prosjekt til 107 mrd.

22.11.21