NORSK ØKONOMI

Luftfartstilsynet får kritikk fra flere hold: Sliter med å tiltrekke seg fagfolk. Lite effektiv drift. Utydelige ansvarsforhold.

01.07.20

Forrige

Side 1

Neste