Norsk økonomi

Høyre krever økt strømstøtte – sier ja til hasteinnkalling av Stortinget

03.08.22

Det grønne skiftet

Denne fabrikken vil ha brukt gips. Men i stedet havner det meste på dynga.

25.05.22