OLJE OG ENERGI

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet

10.03.21