HAV OG SJØMAT

Mowi-sjefen har ikke tro på lukkede anlegg. Varsler satsing på digitalisering.

17.03.21