Olje og energi

Neptune dobler gassproduksjonen for å møte etterspørselen i Europa

10.04.22