Det grønne skiftet

Tror på verdens første elfly-rute mellom Stavanger og Bergen i 2026

06.10.21