NÆRINGSLIV

Statnett anslår 30-dobling av strøm til datasentre til 2040

14.05.21