OLJE OG ENERGI

Vurderer å legge ned ett av Norges to oljeraffinerier

08.04.21