Hav og sjømat

Jakter milliarder til laks på land: Møter motvind blant norske investorer

29.09.21