Det grønne skiftet

Har Norge motorveier for strøm til Europa, men kjerreveier over Dovre? Slik svarer Statnett-sjefen.

16.01.22

Forrige

Side 1

Neste