Norsk økonomi

Stabil gjeldsvekst i husholdningene i august

30.09.21