Næringsliv

5 prosent av verdens kraftverk står for 73 prosent av utslippene

07.08.21