NORSK ØKONOMI

Norske bedrifter venter svakere vekst på kort sikt, bedring til våren

08.12.20