Norsk økonomi

Avgjøres i dag: – Strand kommune kutter i formuesskatten fra 2022

16.12.20