Det grønne skiftet

Her skal de dyrke 350 tonn salat i høyden

23.04.21