Beste Equinor-kvartal på norsk sokkel siden 2014

Det var en blid konsernsjef som på Equinors kontorer på Fornebu kunne fremlegge beviset på et styrket selskap. Dette kan han blant annet takke arbeidet på norsk sokkel for.

En smilende fornøyd konsernsjef på vei inn til Equinors kontorer på Fornebu.
Publisert: Publisert:

I fjor var rekord et ord som klang dårlig for oljegiganten. 5,51 milliarder dollar ble tapt. Det største tapet på bunnlinjen (resultat etter skatt) noensinne for selskapet.

2021 har så langt vært lystigere. Oppturen begynte i årets første kvartal da de leverte sitt sterkeste justerte resultat på sju år. Andre kvartal understreker oppturen. Det justerte driftsresultatet ble på 4,64 milliarder dollar. Dette mye takket være betydelig oppgang i olje- og gassprisene.

Særlig valgte den ferske konsernsjefen å framheve kvartalsresultatet på norsk sokkel. Dette er det sterkeste segmentet for selskapet i andre kvartal. Fasiten ble en inntjening på 3,964 milliarder før skatt. Dette er om lag 400 millioner dollar høyere enn første kvartal.

Ikke bare er resultatet sterkt i forhold til kriseåret 2020. Man må flere år tilbake for å finne like gode tall på norsk sokkel for Equinor.

Les også

Equinor starter tilbakekjøp av aksjer for 2,7 milliarder kroner

Peker på Sverdrup og høy gassproduksjon

Andre kvartal i 2014, altså for sju år siden var sist gang selskapet leverte sterkere tall for norsk sokkel. Da ble fasiten 4,018 milliarder dollar før skatt. Den gang var oljeprisen høyere (rundt 110 dollar pr. fat).

Anders Opedal peker særlig på Johan Sverdrup, økt gassproduksjon, forbedringsarbeid og krisepakken fra regjeringen som grunner til det gode kvartalet.

– Det er flere elementer som har bidratt til de gode resultatene. Dette gjør at vi kan levere de samme finansielle resultatene, tross en lavere oljepris sammenlignet med 2014. For det første så har den høye produksjonen på Johan Sverdrup bidratt positivt, sier Opedal til Aftenbladet/E24.

Han peker konkret på feltets lave «nullpunktspris/break-even» som en av flere bidragsytende faktorer. Johan Sverdrup har vært i drift siden 2019 og vil få en ny prosessplattform (P2) i 2022. Feltet er Norges tredje største og vil ved ferdigstillelse av P2 produsere 720.000 fat per dag.

Johan Sverdrup har bidratt positivt. Her løftes P2-plattformen på plass i Gismarvik.

Høye gasspriser ga selskapet en god anledning til å øke produksjonen. Dette har også bidratt med gode penger i kassen, skal vi tro konsernsjefen.

– På Oseberg-feltet og Troll-feltet har vi mulighet til å øke gassproduksjonen. Denne fleksibiliteten har vi benyttet oss av. Dette har gitt oss økt gassproduksjon i en tid hvor prisene var høye. Selv på tross av vedlikeholdet vi måtte ta igjen i år har vi hatt høy regularitet på denne produksjonen, sier han.

Det tredje elementet Saudabuen peker på er forbedringsarbeidet som har pågått på norsk sokkel siden 2014.

– Dette har vi arbeidet med i hele den norske virksomheten. Det er dette som gjør at vi kan ha så høy produksjon på våre plattformer, sier Opedal.

Skattepakken sikret aktivitet

Flere aktører innen olje- og gassnæringen har pekt på oljeskattepakken som en hovedfaktor for god aktivitet, tross pandemi. Analysefirmaet Rystad energy konkluderte i sin rapport fra juni at skattepakken har fungert etter sin hensikt. Blant annet falt ikke investeringene på norsk sokkel i takt med det globale olje- og gassmarkedet. Dette understreker også Opedal.

– Skattepakken var i første omgang basert på at vi hadde lav likviditet og at det måtte sikres høy aktivitet i leverandørindustrien. Det gjør at vi hadde muligheten til å fortsette våre prosjekter. Vi har plassert betydelig kapital for å sikre at prosjektene fortsatte, fastslår han.

Konsernsjefen hinter til god produksjon fra Martin Linge til neste kvartal.

Skattepakken førte til at selskaper som Equinor fikk utsatt skatt. For deres del betyr det at de over de neste årene må tilbakebetale omtrent 2 milliarder dollar i skatt.

– Skattetrykket blir altså det samme totalt sett som det ellers ville blitt. Skattepakken muliggjorde likevel investeringer i prosjekter i en periode hvor vi hadde dårlig likviditet, sier Opedal.

Konsernsjefen fastslår avslutningsvis at jevne eller høyere oljepriser vil muliggjøre sterkere resultater til neste kvartal. Han vil ikke si noe konkret om utsiktene til tredje kvartal, men kommer likevel med et lite hint.

– Jeg vil bare minne om at Martin Linge-feltet nå har startet produksjonen. Dette skjedde siste dag i forrige kvartal. Dette gjør at vi kan bringe større volumer til markedet frem til neste kvartal, avslutter Opedal.

Publisert: