Total flopp for klimakvotene: To av tre legger ned salget

Både staten og Framtiden i våre hender avslutter salget ved nyttår, etter at nesten ingen i næringslivet har kjøpt kvoter den siste tiden.

BILLIGSALG: Det har blitt stadig billigere å forurense, etter som klimakvoteprisene har stupt de siste årene. Her fra et kullkraftverk i Dadong i Kina.
Publisert:

Framtiden i våre hender er i ferd med å legge ned salget av frivillige klimakvoter, forteller to svært sentrale kilder til E24.

I disse dager i forhandles det med en aktør som vurderer å ta over driften, men dette er ikke avklart enda.

Fra og med nyttår kommer også staten gjennom Miljødirektoratet, til å legge ned sitt tilbud i det frivillige markedet.

Både Framtiden i våre hender og staten har en kraftig en svikt i salget, viser tall E24 har hentet inn (se faktaboks lenger ned).

Siste tilgjengelige salgstall fra Framtiden i våre hender viser en omsetning på 10.000 kroner. Dette er for månedene juli, august og september til sammen.

På den andre siden har prisen falt så kraftig at man får mye CO2 for pengene. For en hundrelapp får man i dag to tonn karbondioksid, i EU-sertifiserte kvoter.

Næringslivet kjøper ikke klimakvoter

De tre første kvartalene i år har Framtiden i våre hender solgt klimakvoter for knappe 370.000 kroner. Til sammenligning omsatte de for 2,1 millioner kroner i oppstarten 2007.

DROPPER KLIMAKVOTER: Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) avlsutter statens salg av frivillige klimakvoter. Her fra COP19-møtet i Warszawa 22. november.

- Det slo godt an da vi startet i 2007. Senere flatet det ut og til sist ser vi at salget har gått ned, sier Christoffer Ringnes Klyveleder klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender til E24.

- Hvor stor del av nedgangen skyldes negativ oppmerksomhet på selve klimakvoteproduktet?

- Det er ikke usannsynlig at det har spilt inn. Det kan være vanskelig for mange å skille mellom forskjellene på de mange ulike kvotene som CER, CDM, DNV, TUV, ramser han opp.

Siden 2. oktober 2008 er det totalt kjøpt 96.810 kvoter skriver Miljødirektoratet på sine hjemmesider. Ifølge Miljøpartiet de grønne tilsvarer dette 2 promille av Norges årlige utslipp.

Sliter med troverdigheten

Mediene har de siste årene vært preget av flere saker som har satt troverdigheten til klimakvotene i svært dårlig lys.

Blant annet har Bergens Tidende dokumentert at alle de ti største leverandørene av klimakvoter fra u-land til norske selskaper ble svartelistet. I India beskyldes en av dem for å forgifte både vann og jordsmonn.

Videre skrev avisen at Norwegian har storhandlet klimakvoter fra u-landsprosjekter som senere er svartelistet av EU fordi de mangler miljømessig troverdighet.

Lav tillit til kvotesystemet er en viktig årsak til at salget av klimakvoter er mye mindre enn ventet, skriver Klima- og forurensningsdirektoratet i et brev til Miljøverndepartementet i 2011.

Mellom 60 og 70 prosent av nordmenn har liten eller svært liten tro på at klimakvoter fører til lavere utslipp ute og hjemme, viser en spørreundersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i 2010.

- Framtiden i våre hender selger kvoter i Norge på vegne av sveitsiske MyClimate. Disse kvotene følger den såkalte gullstandarden, som setter høyere krav til blant annet bærekraft enn andre kvoter, understreker Klyve.

BAKGRUNN: EU svartelister norske klimakvoteleverandører

Regjeringen legger ned

Klimakvoter

Miljøvernminister Tine Sundtoft (H) legger som nevnt denne uken ned klimakvotesalget i det frivillige markedet viser endringsproposisjonen (ekstern lenke).

- Vi skulle gjerne sett at ordningen ble benyttet mer. Miljødirektoratet er selvsagt positive til at det slettes kvoter på frivillig basis, sier Harald Francke Lund, seksjonsleder klimakvoteseksjonen i Miljødirektoratet til E24.

Saken kommer opp i Stortinget denne uken i forbindelse med den endelige behandlingen av budsjettet, forteller han.

Regjeringens begrunnelse er at det allerede er flere private initiativ i markedet.

En tilbyder fortsetter

Det gjenværende alternativet i klimakvotemarkedet for bedrifter som frivillig vil kjøpe klimakvoter er norske CO2focus.

Klimakvoter

CO2focus omsetter i år for omlag 2,2 millioner kroner i Norden, rundt 95 prosent av dette er fra salg i Norge, opplyser Kjetil Selmer-Olsen. Han er selskapets salg- og markedsføringsdirektør.

Dette er inklusive påslag, som Selmer-Olsen sier er de samme som Miljødirektoratet sine.

E24 BEDRIFT: Framtiden i våre hender og CO2Focus sin omsetning

Stormberg-saken

Stormberg vant nylig frem i tingretten at de kan utgiftsføre klimakvotekjøp på lik linje med andre driftsutgifter.

I 2009 og2010 brukte selskapet 870.000 kroner på klimakvoter.

Det utgjør 8 prosent av den samlede omsetningen til Framtiden i våre hender og Miljødirektoratet i denne perioden.

- Det er ikke overraskende at næringslivets kjøp av klimakvoter i Norge er redusert de siste årene når skattemyndighetene aktivt har motarbeidet kvoteordningen ved å ikke godkjenne bedrifters fradragsrett ved kjøp av frivillige klimakvoter, sier Stormbergsjef Steinar J. Olsen til E24.

LES MER:

Publisert: