Finanskrisen stopper ikke oljeinvesteringene

Oljeselskapene på norsk sokkel bruker rekordmye penger på nye investeringer.

Publisert:

Men er avhengige av nytt leteareal, mener lederen i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

OLF mener at nedgangstidene vil vise hvor avhengig Norge er av oljesektoren.

- Når vi nå ser en global krise med utfordringer for mange sektorer i Norge, viser oljesektoren seg som en enda sterkere motor i norsk økonomi, sier OLF-leder Per Terje Vold til Dagens Næringsliv.

Videre mener han at norske politikere og det norske samfunnet må forstå dette når det skal tas viktige beslutninger, blant annet i hvilken grad oljeselskapene får adgang til attraktive leteblokker utenfor Lofoten og i Barentshavet.

- Hvis vi sommeren 2010 står uten vesentlige, tunge beslutninger som adressererhvor olje- og gassindustrien skal gå videre, har vi et problem, forteller Vold.

Optimistisk rapport

Den årlige konjunkturrapporten som legges fram av OLF i dag viser gode prognoser. De fire neste årene ligger oljeinvesteringene i Norge an til å ligge rundt 120 milliarder kroner årlig.

- Vi har spurt oss om finanskrisen gjør dette umulig. Men dette er i stor grad investeringer i felt, der investeringsbeslutningene er tatt og kontrakter er inngått. Det er lange føringer på slike investeringer. Dette bildet er av beroligende krakter, sier OLF-lederen til Dagens Næringsliv.

I denne rapporten spår OLF en periode med "oljepriser på et vedvarende lavt nivå" som følge av dagens verdensøkonomi, men at dersom denne bedrer seg, kan oljeprisen stige igjen.

Til forsiden

Publisert: