Fersk IEA-rapport: Jekker opp elbil-anslaget

IEA tror 300 millioner elbiler vil rulle rundt på veiene i 2040, en oppjustering fra fjorårets anslag. Men IEA tror fly og petrokjemi vil holde oljeveksten oppe.

JEKKER OPP: Det internasjonale energibyrået jekker nok en gang opp anslaget for antallet elbiler på veiene i 2040. Men til tross for økt elektrifisering tror byrået at verdens oljeforbruk og CO₂-utslipp skal fortsette å øke de neste tiårene, med mindre det gjøres omfattende politiske grep.
Publisert: Publisert:

Det internasjonale energibyrået (IEA) har flere ganger oppjustert sitt anslag for veksten i antallet elbiler i den årlige flaggskip-rapporten World Energy Outlook.

For to år siden ventet IEA at antallet elbiler globalt ville vokse til 150 millioner i 2040 i sitt sentrale scenario, «New policies».

I fjorårets rapport var dette oppjustert til 280 millioner elbiler i 2040 i samme scenario.

Nå har det Paris-baserte energibyrået oppjustert tallet til 300 millioner elbiler i 2040 i dette scenarioet.

Overgangen til elektriske kjøretøy vil ifølge IEA erstatte rundt fem millioner fat per dag av verdens oljeforbruk i 2040. Av dette står elektriske personbiler alene for en reduksjon på 3,3 millioner fat per dag.

Til sammenligning er verdens oljeforbruk for tiden på rundt 95 millioner fat per dag.

Men samtidig som elbilene reduserer oljebruken, vil bruken av olje til lastebiler øke med fire millioner fat per dag til 2040, tross mer effektive kjøretøy. Og oljebruken til petrokjemi skal stige med fem millioner fat per dag, ifølge IEAs sentrale scenario.

Byrået legger også frem et mer klimapessimistisk scenario der verden ikke tar nevneverdige steg for å løse klimautfordringene, samt et scenario der politikken skjerpes og klimamålene nås, kalt «Bærekraftig utvikling».

Les mer: Oljeinvesteringene må opp, sier IEA: Frykter prissjokk på 2020-tallet

Les også

Oljeinvesteringene må opp, sier IEA: Frykter prissjokk på 2020-tallet

30 prosent årlig vekst

De neste fem årene vil salget av elbiler øke 30 prosent i året, antar IEA i «New policies»-scenarioet.

I tillegg skal det i 2040 være 740 millioner elektriske sykler, scootere og tuk-tuker, altså motoriserte passasjerkjøretøy som også omtales som rickshaw. IEA venter også 30 millioner elektriske lastebiler og fire millioner elektriske busser i 2040.

Totalt vil disse elektriske kjøretøyene konsumere rundt 1.200 terawattimer strøm i 2040, som tilsvarer drøye tre prosent av verdens strømforbruk, ifølge IEAs kalkyler. Av dette vil de elektriske personbilene kreve 720 terawattimer.

Erstatter oljeforbruk

Byrået venter at bruken av olje i biler vil nå toppen rundt 2025, selv om bilflåten globalt vokser 80 prosent til over to milliarder i 2040.

Effektiviseringen av fossilbiler gjør også at klimaeffekten av elbiler går noe ned over tid, ifølge Det internasjonale energibyrået.

– Vi anslår at 100 millioner elbiler i 2017 ville ha erstattet 1,7 millioner fat per dag i oljeetterspørsel, men det samme antallet elbiler i 2040 ville erstatte rundt 1,1 millioner fat per dag i etterspørsel, skriver IEA.

Kan øke betydelig mer

For første gang har også IEA lagt frem et scenario hvor elektrifiseringen tar et langt steg fremover, kalt «Fremtiden er elektrisk»-scenarioet.

I dette scenarioet vokser antallet elbiler til hele 950 millioner i 2040, og utgjør nesten halve verdens personbilflåte på rundt to milliarder biler.

I dette scenarioet kommer det også 74 millioner elektriske kommersielle kjøretøy (som varebiler), og 15 millioner elektriske tungtransportkjøretøy som busser og lastebiler. Rundt 70 prosent av to- og trehjulinger blir også elektriske.

– Resultatet er en økning i strømforbruket i veitransport til rundt 3.400 terawattimer i 200, tre ganger veksten i «New policies»-scenarioet, skriver IEA.

– Å oppnå dette nivået av elektrifisering vil kreve en massiv utrulling av ladeinfrastruktur, skriver byrået.

Også i fjor hadde IEA et mer optimistisk alternativ til det mest sentrale scenarioet. I fjorårets mest elbil-optimistiske scenario anslo byrået en vekst til 900 millioner elbiler i 2040.

Publisert:

Her kan du lese mer om