Oljebransjen varsler 150 milliarder i investeringer i 2017

Ferske tall fra oljebransjen kan tyde på svakere aktivitet i 2017 enn vi så langt har regnet med. De varsler investeringer for 150,5 mrd. kroner neste år, et lavere tall enn det som ble gitt før sommeren.

NORDSJØLIV: På Edvard Grieg-plattformen har produksjonen snart pågått i ett år. Men hvilke prosjekter skal oljeselskapene investere i de neste årene? Onsdag kom en pekepinn på investeringsviljen til neste år.
Publisert:

Norsk oljebransje antar at det skal investeres for 150,5 milliarder kroner på norsk sokkel til neste år, viser tall som Statistisk sentralbyrå offentliggjorde onsdag.

Det er cirka 3 milliarder mindre enn det bransjen varslet for neste år for tre måneder siden, og tilsvarer en nedgang på 1,8 prosent.

SSB bemerker at det er svært uvanlig at oljebransjen strammer inn på sine anslag for oljeinvesteringer fra mai til august, for vanligvis har man sett at viljen til å ta på seg nye prosjekter øker utover året.

Men dette skjer altså ikke nå.

– Det er svært uvanlig at anslagene går ned fra 2. kvartal til 3. kvartal året før investeringsåret, skriver SSB i rapporten.

Riktignok skjedde dette også i fjor - da bransjen ble tatt på sengen av en fallende oljepris gjennom sommeren.

Men før dét, har det altså ikke skjedd siden 1999 at lysten til å bruke mer penger har gått ned gjennom sommermånedene.

Samtidig varsler også oljebransjen at det skal investeres for 163 milliarder i 2016 - også dette er lavere enn tidligere signaler.

Hundrevis av milliarder «borte»

For å sette tallene litt i perspektiv, kan vi se tilbake noen år.

Toppåret for investeringer på norsk sokkel er nemlig bak oss: i 2014 ble det investert for 214 milliarder kroner.

Det bransjen nå tror at de skal investere for i år, 163 milliarder, er altså hele 51 milliarder kroner lavere.

Dersom anslaget for neste år også slår til, vil det si at investeringene er 64 milliarder lavere enn for tre år siden.

Over tid er det altså snakk om svært mye penger som altså ikke blir brukt på leting etter nye felt, drift av eksisterende, feltutbygging og andre prosjekter som skaper arbeidsplasser.

Varsel om lavere aktivitet

Seniorøkonom Kyrre Aamdal sa til E24 før tallene ble sluppet at alt over 160 milliarder for 2017 kan tolkes som positivt sammenlignet med tidligere signaler, men at et tall under 150 milliarder vil bety det motsatte.

Nå balanserer bransjens tall helt på den nedre grensen av dette intervallet.

– Ligger vi litt over 160 milliarder indikerer det kanskje at vi kan vente noe mer aktivitet (på norsk sokkel, journ.anm.) enn det mange har sett for seg, inkludert Norges Bank. Men, hvis vi ender under 150 milliarder, blir aktiviteten mindre enn ventet, sa Aamdal til E24.

Det er SSB som offentliggjør tellingen over investeringer i olje- og gassvirksomheten. Tellingen er basert på tall som selskaper i oljebransjen selv rapporterer, og den viser en antatt sum for hvor mye som blir investert i leting, drift, utbygging, rørtransport og så videre på norsk sokkel i løpet av et år. Etter hvert som tiden går oppdateres statistikken med både nye antatte, og faktiske påløpte investeringer. Erfaringsmessig kan variasjonen og avvikene over tid derfor være svært store.

Les også

Ny uke, ny Statoil-utbygging: Slik kuttet de budsjettet med 2,5 mrd.

Les også

Oljenæringen søker om ny milliardutbygging:– Grunn til å tro at vi får flere før jul

Publisert: