SV ønsker raskere omstilling i Equinor: Kan kreve ekstra utbytte

Equinor må omstille raskere, eller så må staten kreve ekstraordinært utbytte og bruke pengene på omstilling, mener SV.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.
Publisert: Publisert:

Energikjempen Equinor er i omstilling, men det går for sakte, mener SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Det er helt marginalt, det de gjør på omstilling. De store summene kanaliseres andre steder som ikke er i tråd med Paris-målet, sier Fylkesnes til E24.

For å sette fart på omstillingen etterlyser SV nå en ny utbyttepolitikk i selskapet, hvor staten er største eier med 67 prosent. SV vil også stanse Equinors tilbakekjøpsprogram for aksjer på fem milliarder dollar.

Hvis Equinor ikke øker investeringene i det grønne skiftet, men fortsetter å lete etter olje og gass, så bør staten kreve ekstraordinært utbytte og bruke pengene til grønne investeringer, mener SV.

– Da må man bare øke utbyttet tilsvarende det de legger opp til av letekostnader, sier Fylkesnes.

Det er Næringsdepartementet som har ansvar for statens eierskap i Equinor.

E24 har spurt næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) om han støtter SVs forslag. Han svarer ikke direkte, men sier at størrelsen på utbyttene er opp til styret i Equinor. Les Vestres svar nederst i saken.

Equinor venter at om lag ti prosent av energiproduksjonen skal utgjøres av fornybar energi i 2030, ifølge selskapets bærekraftsrapport for 2021. Dermed vil fossilandelen fortsatt ligge på 90 prosent, og SV er utålmodige etter å få denne andelen kraftig ned.

11 prosent grønne investeringer

Andelen av Equinors bruttoinvesteringer som brukes på fornybar energi og lavkarbonløsninger økte til 11 prosent i fjor, fra fire prosent året før, ifølge selskapets bærekraftrapport.

Equinor venter å øke denne andelen til mer enn 30 prosent i 2025 og over 50 prosent i 2030.

Fylkesnes vil omstille Equinor raskere og stanse letingen etter ny olje og gass. Han påpeker at klimamålet fra Parisavtalen ifølge IEA forutsetter en enorm global satsing på fornybar energi kombinert med stans i nye fossilprosjekter.

– Equinor bruker store ressurser på å fortsette å lete etter olje og gass i hele verden, og forlenge oljealderen. Hvis IEAs scenario for netto nullutslipp skal nås, må man stanse utbyggingen av nye olje- og gassfelt nå. Men da må man kanalisere midler til fornybar energi, sier SV-nestlederen.

Tidligere hadde olje- og energiministeren ansvar for statens eierskap i Equinor, men fra nyttår er det næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som har ansvaret.
Les også

Regjeringen flytter Equinor og Petoro til Næringsdepartementet: – Har jobbet med dette i over ett år

Vanligvis kritisk til økte utbytter

SV har vært kritisk til Equinors økte utbytter til eierne den siste tiden. Partiet viser til at Stortingets gunstige skattepakke til oljebransjen i 2020 skulle opprettholde aktiviteten på sokkelen, og ikke gå til eierne. SV vil heller at Equinor skal bruke de økte inntektene sine på grønne investeringer.

– Nå går Equinor med enorme overskudd. Det overskuddet kan raskt føre til enda mer intensiv letevirksomhet i utlandet. Vår tanke er at de midlene skal brukes til det grønne skiftet, sier Fylkesnes.

– Da er det enten ved at fornybaravdelingen til Equinor blir kraftig bygget opp, eventuelt blir skilt ut som eget statlig selskap, eller at staten bruker en del av utbyttet til grønn omstilling, sier han.

Staten legger til grunn et solid utbytte fra Equinor på 26,7 milliarder kroner i år, ifølge revidert budsjett.

Les også

Meglerhus: – Mye taler for å dele opp Equinor

– Kjenner oss ikke igjen

Equinor avviser SVs påstand om at det selskapet gjør innen omstilling er marginalt og ikke i tråd med Parismålet.

«Nei, vi kjenner oss ikke igjen i det», skriver Equinor i en e-post til E24.

«Vi er godt i gang med å utvikle oss til å bli et bredt energiselskap og har en klar ambisjon om netto null i 2050, inkludert utslipp fra bruk av produktene vi selger. Forretningsstrategien vår støtter oppunder denne ambisjonen og målene i Parisavtalen», skriver selskapet.

Equinor sier at selskapet planlegger investeringer på over 200 milliarder kroner i fornybar energi frem til 2026, særlig havvind. Selskapets omstillingsplan ble godkjent av eierne på årets generalforsamling. Selskapet har lovet å øke sin kapasitet innen fornybar energi til 12–16 gigawatt innen 2030, og vil frakte og lagre 15–30 millioner tonn CO₂ årlig innen 2035.

«For å lykkes med omstillingen og kunne utløse nødvendige investeringer er det avgjørende at vi i fellesskap viderefører et godt samarbeid mellom industrien, relevante myndigheter, organisasjoner og andre aktører», skriver Equinor.

Les også

Equinor-eiere stiller spørsmål ved omstillingsplan

Ønsker krav i eierskapsmeldingen

Regjeringen skal snart legge frem en eierskapsmelding, og der vil Fylkesnes skjerpe kravene til Equinor.

I behandlingen av statens eierskapsmelding i fjor gikk Sp, Ap og SV sammen om å foreslå et nytt krav til selskaper i kategori 1 og 2 (som Equinor) om at de «bidrar aktivt til å nå målene i Paris-avtalen». Dette skulle komme i tillegg til dagens krav om å levere høyest mulig avkastning over tid.

– SV ønsker å gjøre Equinor til en del av løsningen, for å hindre at de undergraver Parismålet med leting, og sikre at det investeres mer i fornybar energi, sier Fylkesnes.

Les også

Storebrand stemmer mot Equinors omstillingsplan: – Har svakheter

– Veldig lite

Equinor venter at ti prosent av selskapets energiproduksjon i 2030 vil komme fra fornybare kilder, mens 90 prosent kommer fra olje og gass, ifølge bærekraftsrapporten for 2021.

Equinor har lansert mange satsinger på fornybar energi og lavkarbonløsninger:

  • milliardprosjektet Northern Lights innen CO2-lagring, som får milliardstøtte fra staten
  • havvindprosjektet Hywind Tampen, som får milliardstøtte fra statlige Enova
  • en nullutslippsklynge i Storbritannia med hydrogen og CO2-rensing
  • en rekke havvindprosjekter i land som USA, Storbritannia og Polen

– Er ikke dette godt nok?

– Det er veldig lite sammenlignet med det de ellers investerer i. De store pengene går til å undergrave Paris-målet, mens en liten andel er med på å oppfylle målet. Samlet sett fører dette oss i feil retning, sier Fylkesnes.

– Equinor er et børsnotert selskap, bør ikke staten da kjøpe ut de andre og ta selskapet av børs hvis den skal bruke det som et verktøy i det grønne skiftet?

– Vi har et ganske solid flertall på alle beslutninger i selskapet. Det vil være som en hvilken som helst eier av et selskap som har en veldig stor eierpost, at man kan bruke det for å oppnå målsettinger man har. Det er ikke nødvendig å ta det av børsen, sier Fylkesnes.

Les på E24+

Næringsministeren tar over Equinor. Aldri før har energigiganten vært mer verdt.

Publisert: