Statkraft selger Roan Vindpark for milliardbeløp

Fosen-utbyggingen er Europas største vindprosjekt på land. Gjennom en avtale med Trønderenergi og Stadtwerke München selger Statkraft seg ut av den første av de seks vindparkene i utbyggingen.

Roand Vindpark i Trøndelag
Publisert: Publisert:

Trønderenergi og Stadtwerke München kjøper Statkrafts eierandel på 52,1 prosent i Roan Vindpark.

Det kommer frem i en melding fra Trønderenergi.

Selskapet opplyser at de er Nordens nest største aktør innen vindkraft, og de kjøper altså eierandelene fra Statkraft, som både er Nordens største vindkraftaktør og Europas største fornybarleverandør.

Partene ønsker ikke å opplyse den nøyaktige salgssummen, men basert på anleggets størrelse er det trolig snakk om et milliardbeløp.

I desember meldte Statkraft om at de hadde solgt to irske vindparker med en samlet kapasitet på 63 megawatt for 123 millioner euro, tilsvarende 1,3 milliarder kroner med dagens kurs. Roan vindpark er drøyt fire ganger større, med en installert effekt på 255,6 megawatt.

Roan vindpark er den første av de seks vindparkene som utgjør den såkalte Fosen-utbyggingen, Europas foreløpig største vindprosjekt på land.

Roan vindpark har med sine 71 vindturbiner en kapasitet på 255,6 megawatt og en årlig produksjon på rundt 900 gigawattimer., ifølge selskapene. Anlegget hadde byggestart i 2016 og stod klart i 2019.

Frem til nå har Statkraft eid 52,1 prosent, Trønderenergi 7,9 prosent, mens finansielle investorer har eid 40 prosent gjennom det sveitsiske selskapet Nordic Wind Power.

I forbindelse med den planlagte gjennomføringen av transaksjonen 30. april omorganiserer Trønderenergi også eierskapet sitt i Roan.

Trønderenergi og Stadtwerke München oppretter et nytt selskap kalt Trønderenergi Roan Holding, som de eier henholdsvis 51 og 49 prosent. Dette felleseide selskapet eier igjen 60 prosent av vindparken, mens Nordic Wind Power fortsatt sitter på de siste 40 prosentene.

Les også

Statkraft var tvilsom til norsk havvind, men nå snur de: Vil bygge vindmøller med Aker

Fra venstre: key account manager Ragnhild Remmen Bull, juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe og konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi

Statkraft vil beholde de andre parkene

Trønderenergi overtok 8. februar operatørskapet på Roan vindpark, og Statkraft begrunner salget sitt med at de ikke lenger er operatør.

– Statkrafts strategi i Norge er å ha en industriell rolle der vi har eierskap. Det var derfor naturlig nå å selge seg ut av Roan vindpark siden driften er overført til Trønderenergi, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for Vind- og solkraft Europa i Statkraft, i en uttalelse.

Kommunikasjonsdirektør Torbjørn Steen i Statkraft opplyser at Trønderenergi hadde en opsjon helt fra starten om å overta operatørskapet på Roan.

– Vi har ingen planer om å selge oss ned eller overføre operatørskapet i de andre fem parkene, sier Steen til E24.

I tillegg til de fem parkene i Fosen-utbyggingen sitter også Statkraft som eier og operatør på tre andre vindparker i Norge.

For Trønderenergi innebærer oppkjøpet en vekst i årlig produksjon på rundt 200 gigawattimer – tilsvarende 10 prosent vekst i selskapets samlede produksjon.

– Vi har i lang tid rigget oss for å ta del i veksten og verdiskapingen som skjer innen vindkraft i Midt-Norge. Å kjøpe oss opp og bli førende eier i Roan vindpark er et viktig steg i den strategien. Vi er godt fornøyd med å ha lyktes med dette kjøpet. Dette er en verdiøkende transaksjon for Trønderenergi, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi.

– Ønsker dere å overta flere vindparker?

– Vi er alltid på jakt etter nye muligheter. Vi har akkurat vært i markedet og hentet 1,5 milliarder i grønne obligasjonslån. I tillegg har vi solgt ut bredbåndsselskapet vårt, installasjonsselskapet vårt og selskapet for sluttbrukersalg av strøm i privatmarkedet, for å frigjøre kapital, sier Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi til E24.

– Vi ønsker å fortsette å vokse i produksjonsleddet og innen elektrifisering, fortsetter han.

Les også

Feil på 651 millioner kroner i Statkrafts kvartalsrapport

Les også

Aker Horizons inn i Yaras elektrifiseringsprosjekt i Porsgrunn

Publisert: