Flere avvik ved Statfjord B

Petroleumstilsynet fant ni avvik ved driften av Statfjord B, som opereres av Equinor.

Statfjord-feltet er et av Nordsjøen største oljefelt. Her med Statfjord B i forgrunnen.
Publisert:

I januar i år gjennomførte Ptil et tilsyn på Statfjord B. Målet var å undersøke hvordan Equinor jobber med å redusere risiko på sine plattformer. Ptil identifiserte hele ni avvik, samt to forbedringspunkter. Avvikene omfattet blant annet risikoreduksjon, kompetansekrav og tennkilde.

Ptil har bedt selskapet om å redegjøre for hvordan avvikene skal håndteres innen 16. april.

Les også

Equinor-sjefen må møte hos tilsynssjefen

Bruker for lang tid

I tilsynet avdekkes det at ikke-elektriske tennkilder var for dårlig kartlagt. En tennkilde betyr kilde til brann eller eksplosjon. Derfor var det heller ikke satt inn nødvendige tiltak for å redusere faren for nettopp dette. Ptil peker særlig på varme overflater på eksoskanaler som en av de største svekkelsen på Statfjord B.

– Det er naturligvis viktig å ha oversikt og kontroll over de tennkildene man har, sier pressekontakt i Ptil, Øyvind Midttun.

I tilsynet savner Ptil i tillegg tilstrekkelig risikoreduksjon og mener Equinor har brukt for lang tid på å redusere risikoen på plattformen. Ptil peker at flere forhold ikke var tilstrekkelig fulgt opp, deriblant tilstrekkelig trening, samlet risikobilde, og for høy feilrate på brannsikringsventiler.

Manglende kompetanse

Ptil kritiserer også Equinor for at offshoreledere i HMS-kritiske roller mangler den kompetansen de behøver for å utøve sitt arbeid på forsvarlig vis. Blant annet manglet vedlikeholdsleder opplæring i kran og løft, på tross av at vedkommende hadde ansvar for dette.

Petroleumstilsynet påpekte også at Statfjord B ikke hadde tilstrekkelige ressurser eller kompetanse til å gjennomføre planlagte oppgaver. Ptil skriver i tilsynet at rapportert overtid for Equinors offshorepersonell for 2019 og 2020 var på henholdsvis 298 og 287 timer.

I samme tilsynsrapport skriver Petroleumstilsynet at Statfjord B bytter mye personell, særlig i driftsavdelingen. I tilsynet står det at flere opplever dette som en stor belastning, fordi man hele tiden må lære opp nye. Dette fører til at de nye lærer opp de nye.

Gamle Statfjord

Midttun i Ptil peker på at det er særlige utfordringer ved Statfjord-feltet, som en av de eldste innretningene vi har på norsk sokkel.

– Med eldre innretninger med lang levetid er det særlig viktig å ha anleggsspesifikk kompetanse. Equinor må sørge for at de som jobber der ute har god kjennskap til hvordan ting fungerer, slik at sikkerheten blir ivaretatt, slår han fast.

– Det kan godt være at det er god kvalitet på den opplæringen nye gir til nye, men det er klart at det er en utfordring med de aldrende innretninger som krever at de som jobber der ute kjenner utstyret. Dette må man være særlig observante på og ta hensyn til, avslutter han.

Alle de ni avvikene som ble identifisert i Ptils tilsyn er:

 • Barrierestyringen
 • Kontroll med tennkilder
 • Vedlikeholdsprogram for kabel- og rørgjennomføringer
 • Planlegging og prioritering
 • Underlaget for evaluering av vedlikeholdseffektivitet
 • Etterlevelse av interne krav for bruk av komposittgrating
 • Kompetansekrav og opplæring for offshore-ledere
 • Kapasitet og kompetanse for Equinors offshorepersonell
 • Risikoreduksjon

Foruten disse ni avvikene identifiserte også Ptil to forbedringspunkter. De var knyttet til:

 • HMS-styring
 • Bedre formidling av informasjon
Les også

Petroleumstilsynet: Bekymret for sikker drift på Equinors plattformer

Publisert: