Equinor innrømmer: – Vi må bli flinkere

Etter møtet med Petroleumstilsynet er Equinor-toppene enig i at selskapet ikke godt nok klarer å utføre arbeid på rett måte. – Vi må bli flinkere, sier konserndirektør Kjetil Hove.

Kjetil Hove tok over som konserndirektør for Equinors aktiviteter på norsk sokkel fra nyttår.
Publisert: Publisert:

Torsdag var det møte mellom flere Equinor-topper og ledelsen i Petroleumstilsynet med direktør Anne Myhrvold i spissen. Konsernsjef Anders Opedal, konserndirektør Kjetil Hove (Undersøkelse og produksjon Norge), og andre topper i selskapet var innkalt fordi tilsynet er bekymret for manglende etterlevelse av regelverket hos Norges klart største oljeselskap.

I tillegg møtte de koordinerende hovedverneombudene for landanleggene og sokkelen.

I forkant uttalte Petroleumstilsynet at det er «et gap mellom det ledelsen i selskapet uttrykker at den forventer og det som faktisk avdekkes i tilsyn».

Anne Myhrvold, direktør for Petroleumstilsynet, sier til Aftenbladet/E24 at bakgrunnen for møtet var de alvorlige hendelsene både på sokkelen og på land (se fakta), og at tilsynet har gjort flere alvorlige funn.

– Det er et totalbilde som gir grunnlag for bekymring, og vi ønsker å understreke alvoret. Vi ba derfor om et møte der også Anders Opedal ble bedt om å stille, sier Myhrvold.

Hun sier de ønsket å høre fra Equinor om de deler bekymringen, hva de har gjort for å snu utviklingen og hva de gjør for å sikre at det gir effekt. Myhrvold sier det var «et godt møte».

– Jeg opplever at konsernledelsen prioriterer sikkerhet tydelig, deler bekymringen vi viser til, og anerkjenner at de ikke har vært gode nok, sier hun.

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet er fornøyd med møtet med Equinor-toppene.

Etterlever ikke

Konserndirektør Kjetil Hove – ansvarlig for norsk sokkel i Equinor og med på møtet sammen med blant annet konsernsjef Anders Opedal – deler oppfatningen til tilsynsdirektøren.

– Et konstruktivt og godt møte. De delte sine refleksjoner og vi våre. Min oppfattelse er at vi er enige i beskrivelsen av hvor vi er og hva vi skal gjøre.

– Et utgangspunkt for møtet er mangel på etterlevelse av regelverket hos Equinor. Er dere enig i det også?

– Vi har veldig mange gode arbeidsprosesser, men ikke alltid like flinke til å etterleve dem. Der må vi bli flinkere. Dette har vært et tema i tilsynsrapporter og vi er enig i at vi kan løfte oss.

– Så dere vet hvordan dere skal gjøre ting, men er ikke alltid like flinke til å gjøre det.

– I løpet av 40–50 år har vi etablert veldig mange gode arbeidsprosesser og krav i selskapet. Nå må vi dyrke at alle jobber ut fra det som er forventet av dem.

Hør podkast om de største selskapene på norsk sokkel:

Deler bekymring

Like før påske fikk Equinor et pålegg fra Petroleumstilsynet, som mente bemanningssituasjon og overtidsbruk, blant annet på Statfjord B, kunne gå utover sikker drift. Equinor svarte at de ikke deler den virkelighetsbeskrivelsen, og mener det ikke er grunnlag for et pålegg. Ifølge Myhrvold ble verken denne, eller andre enkelthendelser eller pålegg diskutert i detalj under dagens møte.

– Det var ikke et møte der vi gikk inn i detaljer, sier hun.

Det er Myhrvolds klare oppfatning at både Opedal og resten av ledergruppa deler Petroleumstilsynets bekymring for det store antallet alvorlige hendelser det siste året.

– Det er et veldig godt utgangspunkt for arbeidet Equinor har satt i gang, og skal videreføre for å snu utviklingen.

Hun synes de fikk gode svar fra «en ledelse som uttrykker seg konsistent».

– Opedal var veldig tydelig på å følge opp og sørge for at tiltakene de har iverksatt faktisk gir den effekten de ønsker. Det er også noe de andre direktørene var tydelig på at det er behov for, sier Myhrvold.

Anders Opedal har vært konsernsjef i Equinor siden november. Han har måttet forholde seg til krass kritikk av selskapets arbeid med sikkerhet.

– Vi har en jobb å gjøre

Etter pålegget om tiltak for å få kontroll med overtidsbruken i Equinor har fagforeningen Safe kommet med krav om at bemanningen må økes.

– Kompetanse og kapasitet har vi diskutert i lang tid. Nå har vi satt ned en gruppe som går gjennom bruk av utvidet oppholdstid utover 14 dager og overtid. Vi har hatt utfordringer med kapasitet og kompetanse, og vi har en jobb å gjøre der. Fagforeningene er med i dette og vi skal se om vi kan komme fram til et felles syn på dette, sier Hove.

– Hvordan opplever du å bli kalt inn til møte hos Petroleumstilsynet?

– At vi har jevnlig dialog med tilsynet er viktig for oss. Møtene er konstruktive. Og vi må bare erkjenne at vi ikke er fornøyd med sikkerhetsresultatene, selv med forbedring over mange år.

Publisert:

Her kan du lese mer om