Bekymret etter alvorlige oljehendelser: – Det er urovekkende

Industri Energi er urolig etter flere alvorlige hendelser i olje- og gassvirksomheten. – Da må vi ta en ekstra sjekk, sier leder Frode Alfheim.

Leder Frode Alfheim i Industri Energi, her fra et besøk på Ekofisk-feltet i fjor, for å markere at det var 50 år siden funnet ble påvist.
Publisert:

Industri Energi er bekymret etter brannene ved Equinors LNG-anlegg på Melkøya og ved selskapets metanolfabrikk på Tjeldbergodden.

Begge brannene blir etterforsket av politiet, i tillegg til at de granskes av Petroleumstilsynet (Ptil) og Equinor selv.

Industri Energi påpeker i en melding at det har vært en dobling i antallet alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten i 2020.

Leder Frode Alfheim i Industri Energi vil derfor rope et varsko:

– Det er urovekkende når du får så mange hendelser på én gang, sier Alfheim til E24.

– Da må vi ta en ekstra sjekk og sikre at alt er på stell. Dette vet jeg at Ptil har stort trykk på, og det gjelder også selskapene. Vi har ikke råd til flere slike hendelser, sier han.

Les også

Equinor med alvorlige brudd på regelverket i sikkerhetsarbeidet

Etter oljeprisfallet i 2014 gjennomførte oljebransjen omfattende kostnadskutt. I 2020 har et nytt oljeprisfall igjen satt fokuset på effektivisering. Alfheim vil at fagforeningene og verneombudene skal bli hørt.

– Når man nå ettergår sikkerheten i selskapene, så vil det styrke konklusjonene dersom de ansattes organisasjoner er med hele veien i dette arbeidet, sier han.

– Må gå dypere inn

Industri Energi-lederen er spesielt opptatt av å sikre at styringssystemene i bedriftene er gode nok, og at partene i arbeidslivet og verneombudene får mulighet til å gjøre jobben sin.

– Hvis det er forhold i planleggingen av driften som bidrar til at det hender ting som ikke skal skje, så må det avdekkes. Vi må gå dypere inn i dette, sier Alfheim.

Equinor har også meldt om oljelekkasjer fra oljeraffineriet på Mongstad, hvor Miljødirektoratet har pålagt selskapet å rydde opp. Bellona-leder Frederic Hauge har også anmeldt lekkasjene til politiet.

Bellona ber om fristilling

Nå tar også Bellona opp verneombudenes situasjon. Bellona-leder Frederic Hauge sendte onsdag brev til Arbeids- og sosialdepartementet og ba om at vernetjenesten i olje- og gassbransjen må fristilles fra ordinære arbeidsoppgaver.

– Økningen i alvorlige hendelser er sjokkerende. Statsråd Asheim må umiddelbart ta grep for å bedre sikkerheten, sier Hauge i en pressemelding.

Han hevder at verneombudene har for liten tid til sikkerhetsarbeid og blir for sent involvert i avgjørelser til å kunne ha reell påvirkning.

– Forverrede forhold for vernetjenesten utgjør i seg selv en sikkerhetsrisiko, og gjør derfor også alle de andre sakene den høsten verre. Dette forrykker trepartssamarbeidet som sikkerheten i industrien er bygget på, sier Hauge.

Les på E24+

Rekordmange oljegranskinger: – Ptil står tafatte på sidelinjen

Brev til Petroleumstilsynet

Industri Energi har skrevet brev til Petroleumstilsynet (Ptil) hvor de sier at det er avgjørende å lære av de alvorlige hendelsene. Forbundet mener at det har vært et ensidig fokus på å kutte kostnader i næringen.

– Har kutt i kostnadene gått på bekostning av sikkerheten? Vi er vant til å kutte kostnader både i landbasert virksomhet og offshore, og vi skal være konkurransedyktige. Men vi må se om dette har gått for langt, sier Alfheim.

– Jeg vil være forsiktig med å konkludere nå. Men vi får stadig varsel om bekymringer, og kostnadskutt er en gjenganger i diskusjonene. Når vi får mange hendelser på én gang må vi se om dette kan være en del av årsaken, sier han.

Fagforeningen er i tillegg bekymret for pålegg som ikke er fulgt opp skikkelig. Ptil har kritisert Equinor etter et tilsyn på Melkøya, fordi selskapet ikke hadde fulgt godt nok opp avvik fra 2017 knyttet til vedlikehold av elektriske anlegg.

Etter brannen på Tjeldbergodden ga fagforeningen Safe uttrykk for bekymring for at lengre intervaller mellom vedlikeholdet kan gå ut over sikkerheten.

Nå sier også Industri Energi at de er bekymret for utsatt vedlikehold.

– Dette er beslektet med kuttene i kostnader. Bransjen mener at den har kontroll på vedlikeholdet. Men vi må også se på om det kan ha vært for omfattende utsettelser av vedlikehold i bransjen, selv om jeg ikke vil konkludere nå med at dette er tilfelle, sier Frode Alfheim.

Les også

Equinor-topp erkjenner omdømmetap. Her er kriseplanen.

Brann i Equinors metanolfabrikk på Tjeldbergodden i desember.

Endret praksis etter Riksrevisjonen-kritikk

Tilliten til industrien har kanskje vært for høy, sa petroleumsdirektør Anne Myhrvold til Stortinget i fjor, etter at Riksrevisjonen hadde lagt frem en kritisk rapport om tilsynet.

Riksrevisjonen beskyldte Ptil for ikke å avdekke sikkerhetsproblemer og ikke ta i bruk reaksjonsmidler når det var bruk for det. Myhrvold lovet Stortinget å bli strengere.

Men Ptil har ikke blitt sterkere i klypa etter kritikken fra Riksrevisjonen, mener professor emeritus Jan Erik Vinnem. Tilsynet har blitt bedre til å sikre at avvikene blir fulgt opp, men er fortsatt for tafatt, mener han.

Industri Energi peker på at Ptil har blitt mer opptatt av å følge opp om selskapene faktisk gjennomfører det de blir pålagt. Det har vært riktig, mener Alfheim.

– Vi opplever at Ptil er mer på enn tidligere, og vi har bedt dem forsette med det, sier Alfheim.

– Er Ptil for tafatte?

– Det vil jeg overhodet ikke konkludere med. Men hvis tilsynet trenger mer ressurser så må Stortinget gi dem det, sier Alfheim.

Equinor-direktør Irene Rummelhoff sa nylig at det er uakseptabelt at det har vært to branner på Equinor-anlegg i høst. Hun varslet grep for å sikre at selskapet følger opp pålegg og har den kompetansen som trengs.

– Her må vi sette i gang en plan for å løfte sikkerheten, sa Rummelhoff til Aftenbladet/E24 tidligere denne måneden.

Les på E24+

Rekordmange oljegranskinger: – Ptil står tafatte på sidelinjen

Nytt pålegg til Equinor

Petroleumstilsynet meldte denne uken om at Equinor har fått et pålegg om å fikse «alvorlige brudd på regelverket» om arbeidstakeres medvirkning. Tilsynet gjaldt alle driftsområder i Equinors enhet for utvikling og produksjon i Norge.

Tilsynet kritiserer Equinor for at vernetjenesten ikke får nok tid til å gjøre jobben sin. Verneombud har en viktig rolle med å passe på at bedrifter tar vare på de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

«I tilsynet kom det fram at det var aktiviteter knyttet til forbedring av styringssystemet i gang og at arbeidstakerne var invitert til å delta, men at det ikke ble lagt til rette for at de kunne bruke nødvendig tid til dette arbeidet», skriver Ptil i påleggsbrevet til Equinor.

I en rapport lister tilsynet opp flere avvik og forbedringspunkter knyttet til vernetjenesten som er påvist gjennom tilsyn i perioden 2016-2020.

Dette gjelder felt som Sleipner, Troll C, Gullfaks B, Drift Vest/Trollfeltet, Veslefrikk og Grane.

Equinor skal ifølge Ptil sette ned en arbeidsgruppe hvor verneombud og ledelsen deltar. Ptil ser på dette som en begynnelse til å korrigere avviket.

– De alvorlige hendelsene den siste tiden aktualiserer ting vi har vært opptatt av i lang tid. Dette handler om medvirkning. Vi blir fortalt at tiltakene i næringen for å opprettholde konkurransedyktigheten ikke skal gå ut over sikkerheten, men så opplever vi likevel hendelser som ikke skal skje, sier Alfheim.

– Da må vi sikre at bransjen og Petroleumstilsynet er godt nok organisert. Det skjer mye omlegging i driften i denne bransjen, og suksesskriteriet er at arbeidstakerne involveres og får si sitt fra dag én. Det er vårt krav, sier han.

Brann i Equinors LNG-anlegg på Melkøya i september.
Les også

Bellona kritisk etter nok en brann: – Equinor har ikke kontroll

Les også

Equinors oljesøl skyldes feil fra 1975. Kan ha forurenset i flere tiår.

Les også

Krever ekstern oljegransking etter Melkøya

Les også

Politiet etterforsker Equinor-brann på Tjeldbergodden

Publisert: