Regjeringen vil spytte inn 10 milliarder i nytt grønt fond

Regjeringen setter av ti milliarder kroner til et nytt klimafond som skal investere i utviklingsland. Norfund får oppgaven med å forvalte fondet.

FORNYBART FOND: Sammen med utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) lanserer statsminister Erna Solberg i dag vedtaket om et nytt, grønt fond på Bjerknessenteret i Bergen.
Publisert:

Fondet skal investere i fornybar energi i utviklingsland, med et mål om å bidra til å redusere globale klimagassutslipp og motvirke bruken av kull som energikilde.

– Klimainvesteringsfondet er et betydelig bidrag til å nå Parisavtalen og de globale bærekraftsmålene, sier statsminister Erna Solberg (H).

Sammen med utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) lanserer hun onsdag planene om det nye fondet på Bjerknessenteret i Bergen.

En viktig del av Parisavtalen er at verdens rike land fra 2020 skal bidra med 100 milliarder dollar i klimafinansiering til utviklingsland årlig.

OECD har tidligere anslått at verden ikke vil lykkes med dette målet.

– En milepæl

I juni slo også IEA fast at de årlige investeringene i fornybar energi i utviklingsland må syvdobles fra dagens nivå frem mot 2030 dersom vi skal nå verdensmålet om 1,5 graders global oppvarming.

Det er derfor viktig at rike land fremover øker sin klimafinansiering, påpeker utviklingsminister Ulstein.

– Dette er den største seieren KrF har fått til i regjering, jeg er rett og slett skikkelig stolt. Dette er en milepæl i norsk bistandshistorie. Det blir spennende å se hvor mye vi kan få dette til å vokse, sier han til E24.

Det var i fjor vinter at regjeringen utredet mulighetene for å opprette et nytt statlig fond for grønne investeringer i utviklingsland med mye kullkraft.

Utredningen utført av Rystad Energy og Oslo Economics konkluderte med at et slikt fond vil være et effektfullt grep for å nå målene i Parisavtalen.

Rammen på ti milliarder til det nye fondet skal bevilges til fondet på en periode over fem år. Årlig skal det settes av én milliard kroner fra Norfunds egenkapital, samt én milliard direkte over statsbudsjettet.

Over tid vil fondet kunne bidra til omtrent 100 milliarder i investeringer i fornybar energi, ifølge utredningen.

SEIERHERRE: – Dette er den største seieren KrF har fått til i regjering, jeg er rett og slett skikkelig stolt, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Friske midler

Ulstein understreker at statskronene ikke skal trekkes fra bistandsbudsjettet, men at de er friske midler. Pengene blir altså tatt «under streken» og går utenom handlingsregelen, forteller Ulstein.

Rammen er på ti milliarder over en femårsperiode, der det årlig settes av en milliard fra Norfunds kapital og en milliard fra statsbudsjettet.

– Jeg mener det er ekstremt viktig at disse midlene ikke tas fra det ordinære bistandsbudsjettet. Det blir feil å kamuflere klimasatsinger ved å ta penger fra bistand, sier Ulstein.

– Regjeringen sier dette er en satsing for å motvirke vekst i kull, men hva med olje?

– Det er ingen tvil om at oljen allerede er i en fase der det blir mindre av den. Dette fondet skal bidra til å fylle markedet med fornybar energi og da vil det også fortrenge både kull og andre fossile energikilder.

Se pressekonferansen statsminister Erna Solberg og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein holdt tidligere onsdag:

Sikker på stortingsflertall

Planen om det nye fondet skal stemmes over i Stortinget til høsten.

– Tror du dette vil få flertall på Stortinget?

– Ja, det er jeg helt overbevist om. Norge har forpliktet seg til å levere på klimamålene verden har satt, og noe av det viktigste vi kan gjøre internasjonalt er å bidra til å dra ned utslipp.

Les også

Et nytt statlig klimafond kan bane vei for private investeringer

Norfund får oppgaven

Regjeringen utpeker Norfund som forvalter av oppgaven.

– Vi ser på dette som en stor tillitserklæring, sier administrerende direktør Tellef Thorleifsson.

30 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra kullkraftverk, og det er ventet en økning i ny kullkraft de neste årene i utviklingsland.

– Å få tilgang til energi er avgjørende for fattigdomsbekjempelse. Uten tilgang til energi er det vanskelig å kunne tilby folk utdanning, arbeidsplasser og helsetjenester. Men det er viktig at det energibehovet som vokser frem løses med ren energi, sier han.

FÅR OPPGAVEN: – Det å få tilgang til energi er avgjørende for fattigdomsbekjempelse, sier administrerende direktør Tellef Thorleifsson i Norfund, som har fått ansvaret med å forvalte statens nye, grønne fond.

Investerer der energibehovet vokser mest

Investeringene skal først og fremst investeres i India, Vietnam, Indonesia og andre land i Sør- og Sørøst-Asia hvor det i dag bygges ut ny kullkraft. I disse vekstøkonomiene anslås energibehovet å øke enormt de kommende årene.

India alene planlegger en energiutbygging i løpet av de 20 neste årene som tilsvarer hele EUs energiforbruk.

Fordi verden uansett skal fase ut kull er det langt mer kostnadseffektivt å gjøre energiforsyningen i utviklingsland fornybar nå med en gang. Dermed unngår man store omstillinger i fremtiden, påpeker Norfund-lederen.

– Både vind- og solenergi er konkurransedyktig sammenlignet med kull, men vi må gjøre kapital både billigere og mer tilgjengelig for å få til større vekst i ren energi. Der kan statlig kapital gjøre en forskjell; vi engasjerer oss tidlig i prosjektutviklingsfasen, vi har et sterkt internasjonalt nettverk og vi er langsiktige, sier han.

– Full av energi

Norfund går inn med under 35 prosent eierandel, hvor andre investorer står for resten. Slike energiprosjekter har ofte en belåningsgrad på 70 prosent.

Det betyr i praksis at hver krone som legges inn, kan utløse det tidobbelte i total kapital i et prosjekt.

Thorleifsson understreker at Norfund blant annet har dratt inn KLP som investor, men at fondet også har opprettet dialog med flere nasjonale og internasjonale aktører.

– Jeg er glødende opptatt av klimasaken og av fattigdomsbekjempelse og å motvirke økte forskjeller. Her kan vi jobbe med alle de utfordringene samtidig. Jeg er full av energi til å ta fatt på oppgaven, sier han.

GJENNOMSLAG: Zero har i flere år jobbet for klimafond for fornybar energi. – Dette er virkelig et stort gjennomslag, sier fungerende leder Dagfrid Forberg.

Zero: – Et stort gjennomslag

En rapport fra miljøstiftelsen Zero konkluderte tidligere i år med at klimafond for fornybar energi i utviklingsland er et av de viktigste internasjonale klimabidragene fremover.

– Vi har i en årrekke jobbet for satsing på fornybar energi i utviklingsland, så vi er utrolig fornøyde med at regjeringen nå endelig realiserer et internasjonalt klimainvesteringsfond, sier fungerende leder Dagfrid Forberg i Zero.

– Dette er virkelig et stort gjennomslag, legger hun til.

Zero håper nå at Norges nye satsing kan inspirere andre land til å tenke likt frem mot klimatoppmøtet i Glasgow i november. Der skal klimainvesteringer i utviklingsland være et av de store temaene.

– Det er stor etterspørsel etter investeringer i klimaløsninger i utviklingsland og her svarer Norge på denne utfordringen. Da håper jeg flere land vil være med å trekke initiativet videre, sier Forberg.

Publisert: