Statnett: Ny industrisatsing i Nordland vil firedoble regionens strømforbruk

Uten mer kraftproduksjon i Nordland vil regionen gå fra kraftoverskudd til underskudd, ifølge Statnett. Fylkesordføreren frykter hva det vil si for samfunnsutviklingen.

Mange vil satse på grønn industri i Nordland Fylkeskommune. Her fra Narvik.
Publisert: Publisert:

Batterier, grønt hydrogen, datasenter og oppdrett. Det er noen av industrisatsingene som er i ferd med å etablere seg i Nordland fylkeskommune, som strekker seg 500 km fra Trøndelag i sør til Troms og Finnmark i nord.

Og flere industrisatsinger er i planleggingsfasen, ifølge en kartleggelse fra Statnett, noe som vil føre til en fundamental endring av kraftbalansen i området.

På nåværende tidspunkt er det reservert nettkapasitet til omtrent 650 megawatt (MW) nytt strømforbruk, som tilsvarer omtrent 50 prosent økning fra dagens nivå.

Les på E24+

Er det vanlig næringslivs tur nå?

I tillegg er flere industrisatsinger og elektrifisering i horisonten. Totalt kjenner Statnett til forbruksplaner på omtrent 5000 MW i Nordland, som vil firedoble av dagens strømforbruk.

«En stor forbruksøkning uten ny produksjon vil føre til en fundamental endring av kraftbalansen fra stort kraftoverskudd til kraftunderskudd», skriver Statnett i en pressemelding.

Frykter for kraftunderskuddet

Hvor raskt det vil bli kraftunderskudd i regionen, skriver ikke Statnett noe om. Men fylkesordføreren i Nordland, frykter at det kan komme raskere enn tidligere antatt.

– Vi har hatt relativt mye kraft i Nordland og det er del som har muliggjort mye av industrien som vi allerede har på plass og som har bygd sterke lokalsamfunn, sier Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp).

Med et kraftunderskudd i regionen, kan det spøke for industriplanene, som regionen sårt trenger.

– Det er planlagt store satsinger innen det vi kaller grønn industri. Det er noe vi trenger, både for å være en del av det gjønne skiftet, men også fordi vi trenger flere arbeidsplasser og befolkningningsvekst, sier hun.

Fylkesordfører i Nordland, Kari Anne Bøkestad Andreassen, vil ha mer havvind til regionen.

Stor usikkerhet knyttet til produksjonsplaner

Per november 2022 foreligger det planer for å bygge til ut vannkraft og vindkraft på land og til havs i området, noe som skal bidra med produksjon på rundt 15 terrawattimer (TWh), tilsvarende rundt 3600 MW.

Men ifølge Statnett er det stor usikkerhet knyttet til produksjonsplanene.

– Det å havne i underskudd er ekstra alvorlig i nord hvor vi har lite overføringskapasitet mot øvrige områder. Derfor er det et behov for ny kraftproduksjon og fleksibelt forbruk, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør i Statnett.

Statnetts analyser er en del av arbeidet med en områdeplan for Nordland. Planen vil ferdigstilles og vedtas i løpet av første kvartal 2023.

Elektrifisering tapper kysten for energi

Det er ikke bare industri som vil kreve mer kraft i Nordland fremover. Elektrifiseringen er også godt i gang langs kysten i Nordland.

– Utfordringen så er vi i godt i gang med å elektrifisere en del av ferjesambandeter vårt, sier fylkesordføreren.

Nordland har allerede flere elektriske ferger, og flere skal det bli.

– Det er en omlegging som vi er pålagt å gjøre og som vi bør gjøre, men vi ser at det tærer på den tilgjengelige kraften på kysten, og det er lite igjen til andre investeringer som ofte er relatert til havbruk, sier hun.

Fremskrittspartiet vil ha kjernekraft til Nordland

I desember i fjor fremmet Fremskrittspartiet i Nordland et forslag til en uttalelse om kjernekraft, som E24 har fått innsyn i. I den ber partiene om at regjeringen skal satse på kjernekraft i Norge.

Uttalelsen fikk ikke flertall, men høstet stemmer fra flere politikere fra Frp, Høyre og Senterpartiet.

Fylkesordføreren mener forslaget fra Frp er et tegn på behovet for kraft i regionen.

– Kjernekraft er noe som blir diskutert, og det er noe man trenger mer kunnskap og forskning på før man kan si om man er for eller imot. Men vi er flere som er nysgjerrig på det, sier hun.

Les også

Norsk batterifeber kan gi titusenvis av nye arbeidsplasser. Men det er usikkert om satsingene vil få nok strøm.

Les også

Ferske analyser fra Statnett: Kan få kraftunderskudd fra 2027

Publisert: