Fornybar Norge om EUs strømreform: – Veldig positivt at de ikke rører marginalprisingen

EU-kommisjonen velger ikke å røre den kanskje mest politisk betente siden av strømmarkedet, nemlig prisingen, i sitt ferske reformforslag. Det er Fornybar Norge glade for.

Niklas Kalvø Tessem er sjef for interesse- og arbeidsgiveroganisasjonen Fornybar Norges Brusselkontor.
Publisert: Publisert:

Tirsdag foreslo EU-kommisjonen reformer i strømmarkedet, i håp om å dempe de høye strømprisene.

Etter et raskt blikk på forslagene, er Fornybar Norges umiddelbare reaksjon følgende:

– Dette er en mildere reform enn det man hadde sett for seg i høst. Overordnet er det vi kan lese ganske positivt, men så blir det spennende å se hvordan behandlingen blir videre, sier leder for Fornybar Norges Brusselkontor, Niklas Kalvø Tessem.

Les også

Slik vil EU-kommisjonen bekjempe høye strømpriser

Store sprik i interessene

For det har nemlig lenge vært knyttet stor spenning til hvordan forslaget ville ble seende ut, da det har vært store sprik i interessene til de ulike medlemslandene.

Noen land, blant dem Spania, Frankrike og Hellas, har ivret for store endringer, etter halvannet år med skyhøye priser etter at Russland strupte gasstilførselen til Europa.

Flere har argumentert for at man derfor burde frikoble prisene på gass og strøm.

Andre land, som Tyskland, Nederland og Danmark, har på sin side tatt til orde for mindre endringer i første omgang og advart mot forhastede beslutninger.

Neste år er det valg i EU, og tonen har vært at en ny kommisjon med et friskt mandat i stedet kan gjøre de mer inngripende tiltakene.

Til tross for at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen etter sterkt press i høst sa la opp til en «dyp og omfattende reform av elektrisitetsmarkedet», er akkurat frikoblingen av prisene ikke noe kommisjonen legger opp til i sitt forslag.

Estiske Kadri Simson er EUs energikommissær og la tirsdag fram et reformforslag for energimarkedet.
Les også

EU vil redusere energiforbruket i 2030

Foreslår ingen endringer ved prisingen

Det hadde i så tilfelle rokket ved dagens prissetting i strømmarkedet: marginalprisingen. Ut ifra dette systemet settes prisen basert på den siste og dyreste produserte kilowattimen som trengs for å møte etterspørselen for strøm.

Det siste året har nettopp det vært gass.

– Det er veldig positivt at de ikke rører marginalprisingen. Det ville skapt stor omveltning i markedsmekanismen, sier Tessem.

Han mener at grunnen til at EU-kommisjonen ikke legger opp til en frikobling av strøm- og gassprisen, er for å sørge for at det er incentiver for å kutte ned på forbruket av gass.

Les også

Kan bli dyr strøm hvis Fosen-vindkraft rives: – Blir neppe god stemning

Det er nemlig det Tessem mener marginalprisingen bidrar til.

– Det prissignalet som kommer når gassprisen er høy, er et viktig incentiv for å produsere fornybar kraft. Om det ikke hang sammen slik, så ville det ført til et overforbruk av gass. Målet er jo å få det ut av systemet, sier Tessem og fortsetter:

– Om man hadde frikoblet prisene, hadde det for Norge, som har regulerbar vannkraft, kunnet påvirke disponeringen av vannet.

– Kan ta et år

Spørsmålet er likevel om den politiske uenigheten som har utspilt seg i forkant av kommisjonens forslag, vil kunne påvirke reformen som omsider vil bli vedtatt.

Kommisjonens forslag må nemlig først opp i Rådet, som i denne saken er energiministrene fra de ulike medlemslandene, og i Europaparlementet, før et endelig vedtak kan gjøres.

Ifølge Tessem, som har vært i dialog med Europaparlamentet om dette, vil det neppe bli noe vedtak i saken før i november eller desember.

Å få til en raskere saksbehandling, en "fast track"-ordning, har vært foreslått, men Tessem tror ikke det blir aktuelt i denne saken.

– Det kan ta et år før man får landet dette.

EU har enorme planer om utbygging av fornybar energi, med et mål om å ha en samlet kapasitet på 592 gigawatt solkraft og 510 gigawatt vindkraft innen 2030.
Les også

Freyr jubler over EUs svar på USAs grønne milliardpakke – venter avklaringer fra Norge

Kan føre til større svingninger i prisene

– I forslaget legger kommisjonen opp til en massiv fornybarsatsing. Vil det kunne påvirke strømprisen?

– Om man lykkes med å bygge ut mer fornybar energi, så vil det uten tvil være positivt for strømprisen. Det at de legger opp til mer bruk av langsiktige kraftavtaler kan bidra til å få fart på utbyggingen, sier Tessem.

Tessem viser også til enda en rettsakt som kommer fra EU-kommisjonen denne uken, Net Zero Industry Act, hvor et av virkemidlene er en reduksjon i behandlingstiden på nye fornybarprosjekter.

I tillegg vedtar EU et forsterket fornybardirektiv snarlig, som også vil redusere konsesjonsbehandlingstiden på ny kraft.

– Kommer det mer og mer fornybar energi inn i marginalprisingen, vil prisen sjeldnere og sjeldnere være avhengig av gassprisen, sier Tessem, men poengterer at det kan føre til større svingninger i prisene.

Les også

Pareto om kraft-forslag: Kan kreve 420 mrd. i investeringer

Publisert: