Frøya kommune gjør formelt vedtak: Stanser Trønderenergis omstridte vindprosjekt

Frøya kommune gjorde mandag formelt vedtak om å stanse Trønderenergis omstridte vindprosjekt. Det åpner for at selskapet kan ta saken videre juridisk.

FORMELT VEDTAK: Frøya kommune har gjort et formelt vedtak om å stanse Trønderenergis omstridte vindprosjekt med 14 turbiner på Frøya. Det gjør at Trønderenergi kan utfordre vedtaket, for eksempel ved å klage til Fylkesmannen eller ta saken til retten. Bildet er fra en lokal protest tidligere denne måneden.
Publisert:

Striden rundt de 14 vindturbinene som skal settes opp på Frøya fortsetter.

Kommunen har nå gjort et formelt vedtak om å stanse utbyggingen, etter at kommunestyret i Frøya i forrige uke bestemte at utbygger Trønderenergi ikke hadde satt i gang prosjektet innen den formelle fristen.

«Frøya kommune gir TrønderEnergi Vind AS pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid i tilknytning til Frøya vindkraftverk», skriver kommunen i en pressemelding mandag ettermiddag.

«Pålegget begrunnes med at vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er bortfalt», skriver kommunen.

Trønderenergi kan ifølge kommunen klage pålegget om stans i utbyggingen inn til Fylkesmannen innenfor en frist på tre uker.

Vindprosjektet eies 30 prosent av Trønderenergi og 70 prosent av tyske Stadtwerke München, og har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

En folkeavstemning hvor 74 prosent av de stemmeberettigede deltok sa i 2005 ja til vindprosjektet. Under halvparten av de stemmeberettigede i kommunen deltok derimot i en ny avstemning i år, og 78,7 prosent av disse stemte nei, ifølge Adressa.

Følger opp vedtak

Torsdag i forrige uke vedtok kommunestyret i Frøya at Trønderenergi hadde brutt med en dispensasjon selskapet hadde om å sette i gang utbyggingen innen 7. april.

Årsaken til dette var blant annet at selskapet slet med å komme i gang i tide på grunn av demonstrasjoner mot prosjektet.

Les mer: Full strid om vindturbiner på Frøya: Trønderenergi må stanse vindprosjekt

Men Trønderenergi slo raskt tilbake mot kommunen, og sa at det kreves et formelt vedtak for å stanse utbyggingen.

– Kommer det et slikt enkeltvedtak vil vi måtte utfordre det juridisk, skrev Trønderenergi i en epost til E24 fredag.

Trønderenergi vil nå vurdere hvordan selskapet skal følge opp kommunens formelle vedtak mandag.

– Vi vil relativt raskt gjøre en gjennomgang av det formelle vedtaket for å gjøre en vurdering av hvilke skritt som er mest formålstjenlig i det videre, skriver Trønderenergis talsmann Bengt Eidem i en melding til E24.

Les mer: Trønderenergi mener Frøya-utbyggingen kan gjenopptas: Vil fortsette med omstridt vindprosjekt

Les også

Trønderenergi mener Frøya-utbyggingen kan gjenopptas: Vil fortsette med omstridt vindprosjekt

Konsesjonen ligger fast

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg vil ikke stanse den omstridte vindparken på Frøya tross store lokale protester. Han sier at konsesjonen ligger fast.

– Konsesjonen for selve vindkraftverket ligger fast. Det er ikke rettslig grunnlag for omgjøring av vindkraftkonsesjonen, skrev olje- og energiministeren i et svar til Stortinget i forrige uke.

Dermed skjøt han ned en bønn fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) som spurte om statsråden ville ta initiativ til å se på utbyggingen på nytt.

Haltbrekken pekte på at utbyggingsplanene var blitt endret etter godkjenningen, i og med at høyden på turbinene har økt fra 150 meter til opp mot 180 meter.

– Det var høyden på turbinene og det at man har funnet hekkende havørn i nærheten som gjorde at jeg tok initiativ til å se på saken på nytt. Det har regjeringen nå sagt nei til, sa Haltbrekken til E24.

NVE mener det ikke er grunn til å kreve ytterligere utredninger utelukkende på grunn av høyden, i sin godkjenning av detaljplanen for prosjektet.

Les mer: Frøya-konsesjonen ligger fast: Vil ikke stanse omstridt vindpark

Freiberg: – Det forplikter

Mandag fastholder Freiberg overfor E24 at konsesjonen ligger fast. Han mener det er viktig å dempe konfliktene, og har tro på at fremtidige prosjekter kan bygges ut uten store konflikter.

– Konsesjonen til vindkraftverket på Frøya ble gitt i 2013. Det forplikter selvfølgelig. Når myndighetene har gitt en konsesjon, så gjelder den. Da konsesjonen ble gitt var kommunen for den, dette var et ønsket prosjekt, sier olje- og energiministeren.

– Vi vil ta stilling til det som eventuelt måtte komme på bordet hos oss, men vil ikke konkludere på forhånd om eventuell utvikling i saken, sier Freiberg.

– Hva tenker du om konfliktnivået i enkelte vindprosjekter på land?

– Det er nettopp på grunn av konfliktnivået at vi har satt i gang jobben med en nasjonal ramme for vindkraft. La meg understreke så tydelig som jeg kan at rammen ikke er en utbyggingsplan, men en plan for å se hvor vi kan bygge fornybar, lønnsom kraft på steder og på en måte som best mulig tar vare på hensyn som friluftsliv og naturinteresser, sier Freiberg.

– Vi ønsker å bygge ut lønnsom fornybar energi i Norge på en minst mulig konfliktfylt måte, legger han til.

Publisert:

Her kan du lese mer om