Repsol setter mål om nullutslipp i 2050: – Equinor må endre sine planer

Det spanske olje- og gasselskapet Repsol setter mål om netto nullutslipp innen 2050, og vil skrive ned verdier med nær 49 milliarder kroner grunnet Parisavtalen. Zero mener at Equinor bør legge nye planer.

SETTER KLIMAMÅL: Det spanske olje- og gasselskapet Repsol setter seg et ambisiøst klimamål om netto nullutslipp i 2050. Nå bør Equinor følge etter, mener Zero og Greenpeace. Dette er et illustrasjonsbilde fra Repsols aktiviteter i Brasil.
Publisert: Publisert:

Repsols nye klimaplaner vekker oppsikt både blant klimaaktivister og i oljebransjen.

Mandag varslet det spanske olje- og gasselskapet at det forventer nedskrivninger på 4,8 milliarder euro (48,7 milliarder kroner), etter å ha utarbeidet nye prisanslag som er kompatible med målene i Parisavtalen om klima.

«I tråd med målet om bærekraft setter Repsol et mål om å oppnå netto nullutslipp i 2050, og blir det første olje- og gasselskapet i verden til å sette dette ambisiøse målet», skriver Repsol i en melding.

– Vi er overbevist om at vi må sette mer ambisiøse mål for å bekjempe klimaendringer, sier Repsols konsernsjef Josu Jon Imaz.

Repsol viser vei for andre olje- og gasselskaper ved å peke på følgene av at verden skal fase ut fossil energi i løpet av bare 30 år, mener fagansvarlig for finans Per Kristian Sbertoli i Zero.

– Dette viser en veldig tydelig retning om at de store oljeselskapene nå er i ferd med å omstille seg og svare på det store spørsmålet: Hvordan dette selskapet skal tjene penger i en verden som forsøker å nå målet om å begrense oppvarmingen til ned mot 1,5 grader, sier Sbertoli til E24.

– Dette viser at andre selskaper, som Equinor, må endre sine planer. Equinor vil gjøre rundt 15 prosent av investeringene sine i fornybar innen 2030, det holder ikke i det hele tatt. De må også svare på hvordan de skal tjene penger i en verden som forsøker å nå klimamålene, sier han.

Les også

Equinor-sjefen om klimaprotestene: – Minner oss på hvor viktig dette er

Les også

Tror ikke oljen ender som kull

– En åpenbar kursendring

Repsol har som mål å redusere karbonintensiteten i selskapet med 10 prosent i 2025, 20 prosent i 2030, 40 prosent i 2040 og til null i 2050.

For å nå målene sine satser Repsol blant annet på fornybar energi, hvor målet er oppjustert fra 3.000 megawatt til 7.500 megawatt innen 2025. I tillegg satser selskapet på CO2-fangst, biodrivstoff og kjemiske produkter med lavere karbonfotavtrykk, samt skogplanting hvis det blir nødvendig. Repsol kommer med mer detaljerte planer til neste år.

– Per i dag er det ingen som vet hva netto nullutslipp i 2050 betyr. Det som er interessant er at de har satt tydelige mål på veien. De mener såpass alvor at selv lønnen til sjefene avhenger av disse målene, sier Greenpeace Norge-talsmann Martin Norman til E24.

– Det er en åpenbar kursendring. Jeg syns det er kjempebra, det er den veien det må gå. Nå har det første oljeselskapet meldt at de vil gå den veien, og jeg håper det fjerner proppen slik at andre følger etter, legger han til.

De siste årene har investorer blitt stadig mer opptatt av bærekraftsmål (ESG), og oljeselskapene opplever et press på å forklare hvordan forretningsmodellene klarer seg i møte med strengere klimakrav. Investorer som er spesielt opptatt av ESG eier 15 prosent av Repsol, ifølge selskapet selv.

– I den store omstillingen som pågår så tør ikke investorene å ta sjansen på å investere i selskaper som ikke har en klar plan for hvordan de skal tjene penger dersom verden virkelig setter fart på omstillingen, og hvis en kombinasjon av teknologisk endring og politiske reguleringer gjør at man faser ut fossil energi enda raskere, sier Sbertoli.

KLARE KLIMAMÅL: Spanske Repsol har satt klare krav til utslippene i selskapet, og skriver i tillegg ned verdier for nær 50 milliarder kroner som følge av nye prisanslag som er i tråd med målene i Parisavtalen.
Les også

Fersk analyse av de hundre største på Oslo Børs: Manglende vilje til å ta bærekraft på alvor

– Fortsatt mange store ord

Equinor har ikke ligget på latsiden når det gjelder bærekraft de siste årene. Selskapet har omdøpt seg fra oljeselskap til energiselskap, det satser titalls milliarder på havvind, det driver fangst og lagring av CO2 og det satser på bevaring av skog.

I fjor hadde Equinor også en egen kapitalmarkedsdag for bærekraft, fordi mange investorer har blitt mer opptatt av dette.

– I praksis har Equinor kanskje kommet like langt med omstillingen som Repsol?

– Bortsett fra at Repsol har satt seg tydelige mål. Det har vært store endringer i Equinor også de siste årene, det er det ingen tvil om. Men jeg føler at det dessverre fortsatt er mange store ord. Det virker som om Repsol er tydeligere på at de mener alvor med målene sine, sier Norman.

Les også

Equinor er sin egen sjette største eier: – Aksjen ville nok vært enda mer ned uten tilbakekjøpene

Langt unna klimamålene

Så langt er verden ikke i nærheten av å nå klimamålene fra Parisavtalen. Kloden sikter mot minst tre grader høyere gjennomsnittstemperaturer i 2100 enn i førindustriell tid, ifølge Verdens Meteorologiske Organisasjon. Det kan blant annet gjøre nedbøren mer uforutsigbar og skape problemer med å forsyne en økende befolkning med mat, advarer organisasjonen.

– Er det mulig for et olje- og gasselskap å gå helt i null?

– Det vil være svært krevende. Men verden skal gå helt i null. Det gjør at selskaper som skal overleve i en slik verden også er nødt til å gjøre det, sier Sbertoli.

Les også

Store pengestrømmer flyter mot bærekraft: – Har skjedd utrolig fort

– Ikke naturlig for oss å kommentere

Equinor vil ikke kommentere Repsols ferske klimamål direkte, men sier at selskapet vil bidra i det grønne skiftet.

«Alle må bidra til at vi skal nå klimamålene satt i Paris, og vår bransje, som har betydelig utslipp relatert til våre produkter, har et viktig ansvar i å levere gode løsninger. Det er ikke naturlig for oss å kommentere spesifikt på Repsols mål», skriver Equinor-talsperson Erik Haaland i en e-post til E24.

Equinor opplever økt oppmerksomhet fra investorene om selskapets planer for utslippskutt i produksjonen, fornybar energi og overgangen til lavkarbonsamfunnet, påpeker han.

«I april i år lanserte vi en felles uttalelse med Climate Action 100+, en gruppering av mer enn 320 investorer, hvor vi forpliktet oss til å styrke vår satsing på klimalederskap. Vi mener at en slik dialog mellom investorer og Equinor er viktig og kan bidra til at bedrifter gjør mer for å adressere klimaendringene», skriver Haaland.

«Vår oppfatning er at investorer ser på Equinor som et selskap som er åpne om utfordringene, og som også er en pådriver for reduserte utslipp og effektive klimatiltak. Mål må være ambisiøse, men også realistiske, og for Equinor er det viktig at våre klimamål oppleves som å bidra i rett retning, samtidig som de ivaretar verdiskapningen i selskapet», legger han til.

Les også

– Det er helt klart en anti-olje og gass-atmosfære nå

Publisert: