Slik vil EU-kommisjonen bekjempe høye strømpriser

EU-kommisjonen foreslår reformer i strømmarkedet, i håp om å dempe høye priser. – Krisen kastet lys på flere mangler i vårt markedsdesign.

Estiske Kadri Simson er EUs energikommissær og la tirsdag fram et reformforslag for energimarkedet.
Publisert:

«I dag har kommisjonen foreslått å reformere designet av EUs strømmarked», skriver EU-kommisjonen i en melding onsdag.

Den har store ambisjoner med sitt forslag til reform av strømmarkedet, etter halvannet år med skyhøye priser etter at Russland strupte gasstilførselen til Europa.

Prissjokket avdekket hvor avhengig EU er av importert fossil energi, og hvor lite fleksibelt det europeiske strømsystemet er, skriver EU-kommisjonen.

«Krisen kastet lys på flere mangler i vårt markedsdesign, særlig hvor eksponert forbrukere og industrien er overfor hopp i energiprisene», skriver kommisjonen.

Dette er kommisjonens mål med forslaget:

  • å sette fart på utbyggingen av fornybar energi og utfasingen av gass
  • gjøre kundenes regninger mindre avhengige av volatile priser på fossilt brensel
  • beskytte forbrukerne bedre mot fremtidige prishopp og potensiell markedsmanipulasjon
  • gjøre EUs industri renere og mer konkurransedyktig
Les også

Fornybar Norge om EUs strømreform: – Veldig positivt at de ikke rører marginalprisingen

– Massivt økte energiregninger

Forslaget må behandles av Europaparlamentet og Rådet før det kan tre i kraft. Den siste tiden har det vært politisk press for å få reformen raskt gjennom den politiske pølsefabrikken.

Neste år er det valg i EU, og flere krefter ønsker at reformen skal bankes gjennom før dette.

– Dagens design av strømmarkedet har levert et effektivt, velintegrert marked i mange tiår, men stramt globalt tilbud og Russlands manipulasjon av energimarkedene våre har gjort at mange forbrukere har fått massivt økte energiregninger, sier energikommissær Kadri Simson ifølge en melding.

– I dag foreslår vi tiltak som vil styrke stabiliteten og forutsigbarheten for energikostnader i hele EU. Å drive frem investeringer i fornybar energi vil hjelpe oss med å nå målene i Green Deal og gjøre EU til et kraftsenter for ren energi i kommende tiår, sier hun.

EU-flaggene vaier utenfor EU-kommisjonens kontorer i Brussel.

EUs tunge fornybarsatsing

For å bli mindre avhengige av fossil gass skal EU blant annet satse massivt på fornybar energi. For å gjennomføre REPowerEU-planen og nå EUs klimamål trengs det utbygging av 592 gigawatt solkraft og 510 gigawatt vindkraft innen 2030.

«Dette vil skape en andel på 70 prosent fornybar elektrisitet i EUs system. Dette krever ytterligere årlige tillegg på 48 gigawatt solkraft og 36 gigawatt vindkraft», skriver EU i et faktaark.

I 2020 var fornybarandelen 37 prosent, ifølge kommisjonen.

Finansieringen av utbyggingene skal blant annet skje gjennom garanterte kraftpriser fra statene (differansekontrakter) til utbyggerne av ny kraft, som skal sikre dem stabile inntekter.

Disse kontraktene skal også kunne gagne forbrukerne: Hvis markedsprisene blir høyere enn garantiprisen vil statene tjene penger, og da skal inntektene føres tilbake til forbrukerne, opplyser EU-kommisjonen.

Mer bruk av fastpris

Men inntil det er tilstrekkelig fornybar kraftproduksjon og fleksibilitet i EUs energisystem er det fortsatt risiko for høye priser. Derfor foreslår EU-kommisjonen kortsiktige grep for å håndtere dette.

EU skal blant annet gjøre endringer i strømreguleringsdirektivet (Electricity Regulation), strømdirektivet (Electricity Directive) og Remit-reglene, som blant annet skal hindre markedsmanipulasjon og innsidehandel i strøm- og gassmarkedet.

«Den (reformen, red.anm.) lanserer tiltak som gir incentiver til mer langsiktige kontrakter med ikke-fossil kraftproduksjon og fører mer rene løsninger inn i systemet for å konkurrere med gass, som fleksibilitet og lagring», skriver EU.

Dette kan forklares slik:

  • Økt bruk av langsiktige fastpriskontrakter kan øke forutsigbarheten for forbrukerne, ved at prisene svinger mindre
  • Fleksibilitet kan for eksempel være at store forbrukere skrur av forbruket i perioder med høy pris, eller at man tar i bruk batterier eller hydrogenkraftverk for å levere kraft i perioder med lite sol- og vindkraft

«Det vil redusere effekten av fossile brensler på forbrukernes strømregninger, i tillegg til å sikre at den lavere produksjonskostnaden for fornybar energi blir reflektert i dem. I tillegg vil den foreslåtte reformen styrke åpen og rettferdig konkurranse i europeiske engrosmarkeder ved å styrke åpenheten og integriteten», skriver EU-kommisjonen.

EU har enorme planer om utbygging av fornybar energi, med et mål om å ha en samlet kapasitet på 592 gigawatt solkraft og 510 gigawatt vindkraft innen 2030.

Vil styrke Acers rolle

EU-kommisjonen ønsker å beskytte sårbare forbrukere gjennom reformen. Blant annet skal medlemslandene få tillatelse til å regulere utsalgsprisene til husholdninger og små og mellomstore bedrifter i krisetider.

Kommisjonen ønsker også å styrke delingen av fornybar strøm, ved at forbrukere skal kunne investere i sol- og vindkraft og selge overskuddskraft fra eget tak til naboene sine og ikke bare til strømselskapene.

EU-kommisjonen vil øke åpenheten i kraft- og gassmarkedene, og vil styrke samarbeidsorganet Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) og nasjonale reguleringsmyndigheter (som norske NVE og RME) slik at de kan overvåke markedet bedre.

«Spesielt vil den oppdaterte Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) sikre bedre datakvalitet og styrke Acers rolle i etterforskninger og potensiell misbruk av markedsmakt på tvers av grensene», skriver EU-kommisjonen.

Publisert: