Krangel om Equinors klimastrategi: – Kodak-øyeblikket nærmer seg med stormskritt

MDG, SV og Rødt er kritiske til Equinor-styrets klimastrategi, og krever raskere omstilling. – Velger å være vagere enn Kina i sin klimakommunikasjon, sier MDGs energipolitiske talsmann.

Dette er Oseberg-feltet. Olje- og gassvirksomhet utgjør fortsatt størsteparten av Equinor, og MDG, Rødt og SV vil at staten skal kreve raskere omstilling.
Publisert: Publisert:

Equinor-styret anbefaler eierne å stemme nei til en rekke klimaforslag på årets generalforsamling, som holdes 11. mai.

Et av forslagene kommer fra organisasjonen Follow This, som vil at Equinor skal sette seg mål for hvor mye selskapet skal kutte de totale utslippene også innen 2030, og ikke bare 2050.

Les også

Equinor-styret avviser klimaforslag: – Trenger en dytt fra aksjonærene

Equinor-styret mener at dagens mål er tilstrekkelige, men MDG, Rødt og SV mener selskapet må gå raskere frem. De ber regjeringen om å gi tydelig beskjed til Equinor.

Energipolitisk talsperson Ask Ibsen Lindahl i Miljøpartiet De Grønne.

– Equinor tar tydeligvis ikke innover seg at Kodak-øyeblikket nærmer seg med stormskritt, og velger å være vagere enn Kina i sin klimakommunikasjon, sier energipolitisk talsmann Ask Ibsen Lindahl (MDG) til E24.

– De vet godt at fantasiregnestykkene deres ikke går opp, men fremfor å være ærlige på at de faktisk må omstille seg helt bort fra fossil energi velger de å drive aktiv virkelighetsforvrengning ved å fylle samtlige aviser med «klima»-annonser i forbindelse med generalforsamlingen, sier han.

Equinor har blant annet et mål om klimanøytralitet i 2050, og om å kutte utslippene fra produksjonen på norsk sokkel med 40 prosent innen 2030.

«Dette er ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt som støtter opp under målene i Parisavtalen», skriver Equinor-styret i innkallingen til årets generalforsamling.

Selskapet har ikke satt noe mål for å kutte de totale utslippene sine innen 2030.

Les også

Shell tar ansvar også for kundenes utslipp: Equinor-styret sier nei

Lindahl mener det er åpenbare logiske brister i Equinors klimastrategi. Han mener at Equinor må slutte å investere i nye fossile energiprosjekter, selge utenlandsvirksomheten sin og satse mer på utslippsfri energiproduksjon.

– Dette kan ikke fortsette. En ny regjering må endre eierstrategien og utpeke et nytt styre som evner å omstille selskapet til et reelt grønt energiselskap, sier han.

– Når til og med USA nå går ut og setter mål om 50 prosent reduksjon i sine utslipp, med følgene en slik måloppnåelse vil ha for det fossile energimarkedet, er det på tide å begynne å våkne, sier Lindahl.

PS! MDG har også stilt et skriftlig spørsmål til oljeministeren om hvordan Storbritannias etterspørsel etter norsk gass vil påvirkes av landets mål om 78 prosent utslippskutt innen 2035, og planene om enorm havvindutbygging.

Les også

Tar ikke ansvar for kundenes utslipp: – Det er helt uaktuelt

– En klimabombe

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at staten må ta grep for å sikre grønn omstilling, også av Equinor. Staten eier to tredjedeler av selskapet.

– Den passive næringspolitikken er en klimabombe, sier Moxnes.

– Staten er flertallseier i Equinor og kunne brukt denne makten til å sørge for at selskapet blir et grønt lokomotiv. I stedet har Høyreregjeringen kapitulert fullstendig og lar selskapet fortsette å styre etter snevre profitthensyn, sier han.

Rødt støtter ikke alle de 11 aksjonærforslagene som kommer på Equinors generalforsamling. Blant annet har noen foreslått at Equinor skal satse på atomkraft, og det ønsker ikke Rødt.

– Men skandalen her er at olje- og energiminister Tina Bru ikke engang vil se på forslagene, og i stedet overlater all makt til godt betalte direktører. En slik holdning er både udemokratisk og klimafiendtlig, sier Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Regjeringen: – Et gufs fra fortiden

Olje- og energiminister Tina Bru (H) avfeier forslaget fra Moxnes om sterkere statlig styring av Equinor.

– I kjent stilt kommer Moxnes med forslag om statskapitalisme og radikale forslag som er et gufs fra fortiden, skriver Bru i en e-post til E24.

– Heldigvis er det ikke politikere, men nettopp et kompetent styre og dyktige ansatte og ledere som styrer og utvikler Equinor, innenfor rammene og forventningene politikerne har satt, skriver hun.

Hun peker på at Equinor satser tungt på havvind, flytende sol, hydrogen og fangst og lagring av CO₂.

Olje- og energiminister Tina Bru (H).
Les også

Equinor vil bli klimanøytralt innen 2050

– Skuffet

Bru sier hun ikke er overrasket over det hun kaller et «reaksjonært forslag» fra Moxnes og Rødt, men sier at partiet stort sett har vært alene om slike standpunkter.

– Jeg er mer skuffet over at et grønt og moderne parti som MDG har så gammeldagse synspunkt på samspillet mellom politikk og næringsliv. Vi er på ville veier dersom politikerne nå tror at de kan styre bedre enn de vi har satt til å gjøre jobben fordi de har kompetanse og kunnskap, sier Bru.

Hun vil ikke avsløre om regjeringen kommer til å følge Equinor-styrets råd og stemme ned alle de 11 aksjonærforslagene på generalforsamlingen (se faktaboks).

– Statens syn vil fremkomme gjennom avstemningen på generalforsamlingen, skriver Bru.

– Staten forventer at Equinor har en overordnet plan for bærekraftig verdiskaping og at selskapet arbeider målrettet med å redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk. Innenfor disse rammene er det Equinors styre og daglige ledelse som har ansvaret for å forvalte selskapet. Staten skal vurdere selskapets måloppnåelse, selvsagt i lys av våre forventninger, skriver statsråden.

Les også

Equinor langt nede på listen: Disse oljeselskapene er best på klima

– Motarbeider ansvarlig klimapolitikk

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) har også engasjert seg i Equinors generalforsamling. I et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren ber han regjeringen støtte et forslag fra WWF og Greenpeace om at Equinor må oppgi mer informasjon om utslippene fra hvert enkelt felt.

Han er også enig i at Equinor burde satt mer ambisiøse mål.

– Vi ser nok en gang at Equinor-ledelsen motarbeider en ansvarlig klimapolitikk, sier Haltbrekken til E24.

– Equinor sier de vil bli klimanøytrale i 2050?

– Det er for sent. Vi må ha klimanøytralitet fra de verste forurenserne, oljeselskapene, i 2040. Og hvis de ikke engang kan legge frem tall på hvor store utslipp de har fra de enkelte feltene de opererer på, så sier det litt om holdningen til klimakrisen i Equinors ledelse, sier Haltbrekken.

– Hvorfor det?

– De frykter vel at investorene skal gripe inn og si at noe av dette er uansvarlig. Får de vite at enkelte felt har veldig høye utslipp, kan investorene gripe inn, sier han.

Publisert: