Vil kutte avhengigheten av russisk gass: Dette er EUs energiplan

Europa ønsker å redusere sin avhengighet av russisk gass etter invasjonen av Ukraina. Tirsdag legger EU-kommisjonen frem en plan med mål om å kutte importen av russisk gass med hele to tredjedeler i løpet av 2022.

Publisert:

Flere medier melder tirsdag at USA vil forby import av russisk olje, noe som har sendt oljeprisen kraftig opp. Tirsdag ettermiddag kostet nordsjøoljen Brent 132 dollar fatet, som er det høyeste siden toppnivået før finanskrisen i 2008.

Tirsdag ettermiddag legger EU-kommisjonen frem planer for å redusere sin avhengighet av russisk energi, og sikre tilgang på rimelig, trygg og bærekraftig energi i fremtiden.

«EU-kommisjonen har i dag foreslått et utkast til en plan for å gjøre Europa uavhengig fra russisk fossil energi godt før 2030, og starter med gass, i lys av Russlands invasjon av Ukraina», skriver kommisjonen i en melding.

«Den nye virkeligheten i geopolitikken og energimarkedet gjør at vi må drastisk akselerere omstillingen til ren energi og øke Europas energiuavhengighet fra upålitelige leverandører og volatile fossile brensler», skriver EU-kommisjonen.

Ifølge kommisjonen importerer EU 90 prosent av gassforbruket sitt, og Russland er en sentral leverandør. Russland er kilde til 45 prosent av EUs gassimport, 25 prosent av EUs oljeimport og 45 prosent av EUs kullimport.

– La oss haste inn i fornybar energi med lynets hastighet, sier EU-kommisær Frans Timmermans ifølge meldingen.

– Fornybar energi er en billig, ren og potensielt endeløs energikilde, og i stedet for å finansiere fossil energiindustri andre steder, skaper de jobber her. Putins krig i Ukraina viser at det haster med å sette fart på vår omstilling til ren energi, sier han.

På en pressekonferanse tirsdag erkjenner Timmermans at det vil bli svært krevende for Europa å redusere avhengigheten av russisk fossil energi. Det er likevel nødvendig, mener han.

– Selv om dette ikke blir lett, er det noe vi må gjøre, for det er tett knyttet til vår energisikkerhet, sier han.

Vil kutte to tredjedeler

EUs utkast sier at EU må jobbe med å finne andre gassleverandører, øke produksjonen av biogass og erstatte gass i oppvarming og kraftproduksjon.

Det vil bli svært krevende å omstille seg bort fra russisk gass, erkjenner EU-kommisjonen.

«Dette kan redusere EUs etterspørsel etter russisk gass med to tredjedeler før utgangen av året», skriver den.

Ifølge kommisjonen ville en full gjennomføring av forslagene i den tidligere «Fit for 55»-planen ha redusert EUs gassforbruk med 30 prosent, eller rundt 100 milliarder kubikkmeter, innen 2030.

Med den nye «REPowerEU»-planen som nå legges frem mener kommisjonen at forbruket kan kuttes med minst 155 milliarder kubikkmeter, og at nesten to tredjedeler av dette kan oppnås i løpet av et år. Dermed vil EU kunne redusere sin for store avhengighet av én enkelt leverandør, skriver EU-kommisjonen.

Ifølge IEA importerte EU nettopp 155 milliarder kubikkmeter gass fra Russland i fjor, noe som utgjorde 45 prosent av blokkens gassimport og nær 40 prosent av EUs gassforbruk.

Les også

Medier: USA vil forby import av russisk olje

– Må bli uavhengige

– Vi må bli uavhengige av russisk olje, kull og gass, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

– Vi kan simpelthen ikke stole på en leverandør som eksplisitt truer oss. Vi må handle nå for å takle følgene av økende energipriser, diversifisere gassleveransene for neste vinter og akselerere den grønne energiomstillingen, sier hun.

Hun skal diskutere EU-kommisjonens planer med europeiske ledere i Versailles senere denne uken.

– Jo raskere vi skifter til fornybar energi og hydrogen, kombinert med økt energieffektivitet, jo raskere vil vi bli fullt ut uavhengige og styre over vårt eget energisystem, sier von der Leyen.

I forrige uke la Det internasjonale energibyrået (IEA) frem en plan som tegnet opp muligheten for å kutte EUs import av russisk gass med 50 milliarder kubikkmeter i løpet av ett år. Det skulle skje samtidig med at EU-landene fyller opp de lave gasslagrene sine.

EU vil altså kutte avhengigheten enda mer og enda raskere, noe som vil kreve store investeringer. Men etter Russlands invasjon av Ukraina har flere europeiske land, inkludert Tyskland, tatt til orde for å gå raskere frem for å redusere avhengigheten av Russland.

Ursula von der Leyen er leder for EU-kommisjonen.
Les på E24+

Flytende gass, lagerfylling og fornybar energi: Slik kan Europa kutte avhengigheten av russisk gass

Vil kompensere kundene

EU-kommisjonen kommer også med råd til medlemslandene om hvordan de kan regulere energiprisene i eksepsjonelle situasjoner, og hvordan de kan redistribuere inntektene fra energisektoren og handel med CO₂-kvoter til forbrukerne.

– Vi har også skissert opp prisregulering, statsstøtte og skattetiltak som skal beskytte europeiske husholdninger og bedrifter fra effekten av eksepsjonelt høye priser, sier EUs energikommisær Kadri Simpson.

Kommisjonen påpeker at EU-reglene om statsstøtte gir medlemslandene muligheter til å tilby kortsiktig støtte til selskaper som rammes av høye energipriser.

I Norge har både husholdninger, landbruket, frivilligheten og idrettslag fått strømstøtte, men næringslivet for øvrig har så langt ikke fått noen støtte.

Kommisjonen vil også foreslå en lov om at gasslagre må fylle opp til minst 90 prosent innen 1. oktober hvert år, og vil fortsette sin gransking av gassmarkedet etter påstander om mulig konkurransevridning blant operatører, spesielt russiske Gazprom.

Dette er tiltakene

Blant tiltakene som EU vil satse på er å sikre mer flytende naturgass i verdensmarkedet. I tillegg vil EU-landene øke innsatsen for energieffektivisering, slik at gassforbruket til oppvarming av bygninger går ned.

EU ønsker massiv utbygging av fornybar energi som sol- og vindkraft, og satsing på produksjon og import av hydrogen.

I tillegg ønsker de å satse på biogass og økt elektrifisering av samfunnet, som i noen tilfeller vil kunne redusere energiforbruket fordi strøm til en del formål er mer effektivt i bruk enn fossil energi.

Skyhøye energipriser

De siste dagene har EU-toppene også understreket behovet for å beskytte forbrukerne mot de høye energiprisene.

Sanksjoner mot Russland har skapt usikkerhet i markedet, og både gass- og oljeprisene har skutt i været de siste dagene. Oljeprisen har vært oppe i over 130 dollar fatet for første gang siden 2008, og gassprisene har vært oppe på nivåer som tilsvarer 600 dollar fatet, mens det normale er en pris på rundt 40 dollar fatet.

Dette er kostbart for europeiske land, som har bladd opp store midler for å beskytte egne forbrukere mot de høye prisene.

Truer med å stenge gassledning

Russland har på sin side truet med å stanse gassleveranser gjennom ledningen Nord Stream 1 - og har dermed gjort EUs avhengighet av russisk gass enda mer aktuelt.

I EU har imidlertid Tyskland vært blant landene som er skeptiske til å forby import fra Russland.

– Jeg tror at vi kan presentere en plan i morgen som gjør at vi kan redusere avhengigheten vår av russisk gass allerede i år, og innen flere år gjør oss uavhengig av import av russisk gass, sa EUs klimasjef Frans Timmermans foran EU-parlamentet mandag kveld, ifølge Bloomberg.

– Det er ikke lett, men det er gjennomførbart, sa han.

I Norge har flere partier uttalt at de ønsker å hjelpe. Frp og Høyre vil øke norsk gassproduksjon, mens andre partier vil satse på solkraft, vindkraft og energieffektivisering.

Publisert: