IEA: Rekordlave globale oljefunn

Globale oljefunn var rekordlave i 2016, og det ble satt i gang færre konvensjonelle oljeprosjekter enn på 70 år. IEA advarer igjen om at tilbudet kan rammes på sikt.

NORDSJØEN: Dette området blir trukket frem som ett av områdene der investeringen faller. Her er Edvard Grieg-feltet, et oljefelt som ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen.
Publisert: Publisert:

Globalt ble det funnet 2,4 milliarder fat olje i fjor, sammenlignet med et snitt på 9 milliarder fat per år de siste 15 årene.

Det sier Det internasjonale energibyrået IEA, som viser til tall fra norske Rystad Energy.

Årsaken til at det blir gjort færre funn er at oljeselskapene fortsetter å kutte kostnader og utsette oljeprosjekter.

Selv om oljeprisen har tatt seg noe opp fra under 30 dollar fatet i starten av fjoråret til over 50 dollar fatet nå, er det fortsatt usikkerhet i markedet.

Trenden kan fortsette i år, advarer IEA.

Samtidig må vi 70 år tilbake for å finne færre utbygginger av konvensjonelle oljeprosjekter. Det ble godkjent prosjekter som kan gi til sammen 4,7 milliarder fat, som er 30 prosent mindre enn året før, ifølge byrået.

– Antallet prosjekter hvor det ble tatt endelig investeringsbeslutning falt til det laveste nivået siden 1940-tallet, skriver IEA.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets.

Nordsjøen

Organisasjonen trekker frem Nordsjøen som et eksempel på et område hvor investeringene har falt betydelig.

Oljeinvesteringene i Nordsjøen ble halvert til under 214 milliarder kroner i 2016 fra 2014, ifølge IEA.

Det er omtrent på nivå med investeringene i havvind i Nordsjøen, som har doblet seg i samme periode til rundt 172 milliarder kroner, påpeker energibyrået.

– Når investeringene går ned er det avgjørende for oljeselskapene hva de klarer å kutte av kostnader, og hvor lenge kuttene gir effekt, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets.

Hun sier at det likevel er fare for at for mange prosjekter blir satt på hold, at det ikke dekker etterspørselen, og dermed fører til en kraftig økning i oljeprisen.

I Nordsjøen tar det om lag ti år før oljen som blir produsert er ute i markedet.

– Vi har sett dette før. En slik økning i oljeprisen gjør at det blir satt i gang flere prosjekter, men det gjør også at skiftet til annen type energi går raskere. Det er det Opec-landene var bekymret for i 2013–2014. Jo høyere oljepris, desto fortere går skiftet, sier Saltvedt.

– Litt av årsaken til elbilens popularitet er ikke nødvendigvis bare miljøet, men også at drivstoff har vært dyrt, legger hun til.

FALLENDE TREND: Det ble funnet rekordlite olje i fjor, og svært få konvensjonelle oljeprosjekter ble godkjent, ifølge Det internasjonale energibyrået. Det kan få følger for global produksjon på lang sikt.

Delt oljemarked

Tallene viser også en todeling av det globale oljemarkedet: tradisjonelle oljeprodusenter er forsiktige med lommeboken, fordi usikkerheten råder og det tar mange år å få et prosjekt på bena.

Men blant produsenter av skiferolje i USA, hvor produksjonen kan økes raskt, og hvor kostnadene har falt, er bildet et annet, ifølge IEA.

Investeringene i skiferolje i USA har snudd oppover, og det samme har produksjonen. Kostnadene har falt med 50 prosent siden 2014, sier IEA.

Konvensjonell olje, som tradisjonelt har kostet mindre å produsere, står for brorparten av global oljeproduksjon. Ukonvensjonell olje inkluderer blant annet oljeskifer, oljesand og tungolje.

Advarer mot lave investeringer

Den lave aktiviteten innen konvensjonell olje kan få store konsekvenser.

Investeringene i leting er ventet å falle i 2017, for tredje år på rad. Da bruker oljeselskapene mindre enn halvparten på leting av det de gjorde i 2014, og IEA tror det blir nok et år med få funn.

I tillegg er det godkjent få nye prosjekter i 2017.

Global oljeetterspørsel er ventet å øke med 1,2 millioner fat per dag i hvert av de neste fem årene, og det er usikkert hvor lenge USA kan holde oppe det globale tilbudet av olje hvis investeringene faller andre steder, påpeker energibyrået.

– Hvert nytt bevis peker på et todelt oljemarked, med ny aktivitet på et historisk lavmål på den konvensjonelle siden, med en kontrast i den oppsiktsvekkende veksten i skiferoljeproduksjonen i USA, sier IEA-direktør Fatih Birol.

– Nøkkelspørsmålet for oljemarkedets fremtid er hvor lenge økningen i tilbudet av skiferolje i USA kan kompensere for den svake veksten andre steder i oljesektoren, sier han.

Faller av seg selv

Tradisjonelle oljefelt har en naturlig fallende produksjon på rundt 4 prosent etter at de har nådd produksjonstoppen, hvis ikke det gjøres dyre tiltak for å opprettholde eller øke produksjonen, som å bore nye brønner.

Slike tiltak ble gjort i stort monn mellom 2011 og 2014, da oljepriser over 100 dollar fatet gjorde det lukrativt for oljeselskapene. Men de siste årene har selskapene vært mer forsiktige med pengebruken.

Ut på 2020-tallet kan det komme en smell i form av svakere tilbud og høyere oljepris, sier energibyrået.

IEA har kommet med kraftige advarsler mot de manglende investeringene siden fjorårets World Energy Outlook-rapport.

Les mer: Fersk energirapport: IEA frykter oljeskvis om få år

Publisert: