Reuters: Regjeringen planlegger skattefradrag for oljeproduksjon lengst nord

Regjeringen vil la norske skattebetalere ta deler av regningen for FN-avgiften som blir ilagt oljeselskapene som skal produsere olje lengst nord i Barentshavet, ifølge brev som Reuters har fått tilgang til.

FELT I NORD: Riggen Songa Enabler boret etter olje på Korpfjell.
Publisert:

Olje- og energidepartementet skal ha advart selskapene om avgiften da letelisensene for områdene i Barentshavet ble tildelt oljeselskapene i fjor.

«Rettighetshaverne kan bli pålagt å dekke visse kostnader i denne forbindelse,» heter det i brevene som ble sendt til oljeselskapene, ifølge Reuters.

«Enhver slik kostnad vil være fradragsberettiget ved beregning av petroleumsskatten».

Avgiften stammer fra en sovende bestemmelse i FNs havkonvensjon fra 1982.

Her heter det at rike land må betale inntil 7 prosent av verdien av enhver olje- og gassproduksjon som stammer fra felt som ligger mer enn 200 nautiske mil fra land.

Pengene skal gå til fattige land via FNs sjøfartsmyndighet.

Ble ikke varslet

Men en slik avgift har aldri blitt betalt ettersom det aldri har vært produksjon så langt til havs.

Les også

Statoil etter leteskuffelsen: Skal bore like mye i Barentshavet neste år

Dersom oljeselskapene starter produksjon på Korpfjell-prospektet, vil det imidlertid være utenfor 200-milsgrensen og dermed avgiftspliktig.

Venstres Ola Elvestuen, leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier hverken han eller komiteen ble informert om departementets avgiftsplan.

– Det er for lite risiko for selskapene, og for mye risiko for det norske folk, sier han til Reuters.

Skuffet

Det har vært store forventninger knyttet til Korpfjell-prospektet, som ligger helt nordøst på norsk side av Barentshavet.

Årets letekampanje tok imidlertid en skuffende vending for Statoil og partnerne Lundin, Chevron, Petoro og ConocoPhillips.

Selskapene fant bare et gassfunn på mellom 40 og 75 millioner fat oljeekvivalenter. Det er for lite til å bli bygget ut.

Statoil har imidlertid varslet at de vil fortsette boringen både der og i andre prospekter lengst nord på norsk sokkel.

Les også

Søviknes: – Folk i Oslo skjønner ikke verdien av olje

Les også

Spår oljetopp i 2022

Les også

Optimisme i oljeindustrien

Publisert: