Statkraft avlyser vindkraftinvesteringer på 11 mrd.

Prosjekter på Fosen og Snillfjord berørt. Statsrådene Tord Lien (Frp) og Monica Mæland (H) er skuffet og overrasket.

STOPPER MILLIARDUTBYGGING: Her fra Valsneset i Bjugn kommune på Fosen.
Publisert:

Statkraft skriver i en pressemelding torsdag morgen at de har besluttet ikke å investere i planlagte vindkraftprosjekter på Fosen og Snillfjord i Midt-Norge.

Prosjektene var planlagt i en størrelse på 1.000 megawatt, og total utviklingskostnad var beregnet til 11 milliarder kroner.

Lavere kraftpris og lavere pris på el-sertifikater oppgis som årsak til at Statkraft ikke går videre med denne utbyggingen.

— Statraft beklager at prosjektene ikke kan realiseres. Myndighetene har bidratt ved å legge til rette for vindkraftutbygging, for eksempel gjennom å forbedre reglene for avskrivninge. Dessverre er markedsutviklingen slik at det ikke kan forsvares kommersielt å investere i disse prosjektene, sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen i meldingen.

Skuffet regjering

Statsrådene Tord Lien (Frp) og Monica Mæland (H) er skuffet og overrasket over at Statkraft likevel ikke vil investere i vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord i Trøndelag. Mæland ber om redegjørelse.

– Lavere priser på kraft- og elsertifikater i Norden medfører at prosjektene ikke er lønnsomme, opplyste Statkraft i en pressemelding torsdag formiddag.

Vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord i Midt-Norge var beregnet til cirka 11 milliarder kroner. Prosjektene eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

– Statkraft beklager at prosjektene ikke lar seg realisere. Myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene. Dessverre gjør markedsutviklingen at det likevel ikke er kommersielt forsvarlig å investere i disse prosjektene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

– Vi har hatt løpende kontakt med selskapet og fått informasjon om at prosjektet er i rute. Jeg har nå bedt om en redegjørelse fra styret om bakgrunnen for beslutningen og deres vurderinger i saken, sier Mæland.

Må svare

Hun mener styret i Statkraft må svare for beslutningen.

– Vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord var en sentral del av Statkrafts strategiplan fram mot 2018. Det var derfor også en viktig del av grunnlaget for selskapets henvendelse om kapital i fjor. Jeg registrerer at styret i Statkraft nå har besluttet å stanse planleggingen av vindkraft i Midt-Norge. Det er en beslutning som styret har ansvar for, sier Mæland.

– Jeg er både skuffet og overrasket. Vindkraft er en viktig del av satsingen på fornybar energi i Norge. Regjeringen har lagt til rette for slik satsing gjennom et bredt sett av virkemidler, blant annet bedre avskrivningsregler for vindkraft og harmonisering av regelverket i Norge og Sverige, sier Lien.

Skuffelse lokalt

På lokalt plan er det også misnøye med Statkraft-styrets beslutning.

– En svart dag for Norges fornybarsatsing, sier Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) til Adresseavisen.

Ifølge avisen går Trøndelag trolig glipp av investeringer for over 15 milliarder kroner.

– At Statkraft ikke går videre med Norges største vindkraftprosjekt på Fosen viser at det ikke er nok å ha en politikk for å bygge ut fornybar energi. Det blir verken fornybarutbygging eller grønt skifte hvis ikke den nye strømmen tas i bruk for å fase ut den fossile halvparten av Norges energibruk, sier Zero-leder Marius Holm.

Også i Bellona henger man med hodet over beslutningen. Men i Naturvernforbundet er det vill jubel.

– Vi er veldig glade, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Publisert: