Fagforeningstopper etter slakten av Petroleumstilsynet: – Sikkerhetsnivået på norsk sokkel skal være det beste

Fagforeningstopper gir skryt til Riksrevisjonen for at de følger opp sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel. Selv om Riksrevisjonen slakter Petroleumstilsynets arbeid, mener LO, Tekna og Industri Energi at utviklingen i det siste har gått i riktig retning.

Industri Energi-leder Frode Alfheim (t.v.) og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord, januar 2019
Publisert: Publisert:

SANDEFJORD (E24): – Det er bred enighet om at sikkerhetsnivået på norsk sokkel skal være det beste. Det skal være på topp. Vi skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, og Petroleumstilsynet har en helt sentral rolle i det arbeidet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til E24.

Tirsdag smalt Riksrevisjonen i bordet med en knusende rapport om arbeidet til Petroleumstilsynet. Riksrevisjonen mener tilsynets metoder ikke avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer og at de ikke reagerer med bøter eller nedstengning når det er behov for det. I tillegg mener Riksrevisjonen at tilsynet ga oljeselskapet Eni (nå en del av Vår Energi) samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før det var sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Petroleumstilsynet skal bli hardere i klypa, være sterkt og tydelig og ta i bruk hele bredden av virkemidler der det er nødvendig. De skal også etterprøve at avvik og pålegg blir fulgt opp, uttalte arbeidsministere Anniken Hauglie (H) til E24 etter at rapporten ble kjent.

På Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord denne uken ble Riksrevisjonens rapport et tema i korridorene under konferansen. Fra toppen i LO og fagforeningen Industri Energi er man klar på at utviklingen i sikkerhetsarbeidet gikk i gal retning i noen år etter at oljebremsen slo inn i 2014, men at man allerede har begynt å se bedring.

– Vi ser nå at Petroleumstilsynet er synligere og tar hardere i når det trengs, sier Industri Energi-leder Frode Alfheim.

Les også

Kritikken av Petroleumstilsynet: – Kanskje den mest dramatiske rapporten vi noensinne har fått

– Så dere opplever at ting blir håndtert?

– Det blir tatt tak i og følges opp, sier Gabrielsen og fortsetter:

– Derfor er det også viktig at Riksrevisjonen vier dette oppmerksomhet og følger opp, men det er allerede tatt gode tak gjennom Engen-utvalget. Dette er igjen fulgt opp med en stortingsmelding som man nå jobber med, sier LO-lederen.

– I Petroleumstilsynet har vi igangsatt arbeid med de fleste forholdene som får kritikkverdig omtale i rapporten, sa direktør Anne Myhrvold i tilsynet i en uttalelse tirsdag.

Hun erkjente samtidig at det i enkelte tilfeller kan være riktig at de ikke har brukt reaksjonsmidlene de har når det har vært behov. Hun lover også flere kontroller.

Les også

Riksrevisjonen slakter Petroleumstilsynet: – Avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, og reagerer ikke når det er behov

Arbeidsministeren får ros

Engen-utvalget ble nedsatt at arbeidsminister Anniken Hauglie i 2016 etter at flere uttrykte bekymring for utviklingen i næringen etter at oljebremsen slo inn for fullt etter oljeprisfallet i 2014. I utvalget var både LO og de andre partene med.

– Det har vært flere alvorlige hendelser det siste året. Petroleumstilsynet har også stilt spørsmål om sikkerheten står ved et veiskille og det er uenighet mellom partene om kostnadskuttene medfører press på sikkerheten, sa Anniken Hauglie i en uttalelse november 2016.

Industri Energi-leder Frode Alfheim sier at de opplever at både fagforeningene, arbeidsgiverne og Petroleumstilsynet selv slo ring om det norske sikkerhetsarbeidet etter at utvalget la frem rapporten sin, samtidig som man fortsatt ikke er enige om alt:

– Jeg har rost Anniken Hauglie (arbeidsministeren, journ.anm.) for at hun satte ned ekspertutvalget ledet av Engen. Det er noe av det viktigste som har vært nedsatt, sier Alfheim.

Industri Energi-lederen viser til den årlige RNNP-rapporten for HMS i oljebransjen som gis ut av Petroleumstilsynet, der det også gjøres spørreundersøkelser blant offshoreansatte.

– Vi hadde noen år der pilene gikk feil vei (etter oljebremsen, journ.anm.) der nedkjølingen i bransjen gikk altfor raskt. Da sendte blant annet vi brev til Riksrevisjonen fordi det gikk for fort, uten at de ansatte ble involvert, sier Alfheim.

– Men nå viser rapportene at utviklingen har flatet ut og at vi som parter er i stand til å jobbe for å bedre sikkerheten, fortsetter han.

– Det Riksrevisjonen peker på er i tråd med det som utvalget tok tak i. Etterpå kom regjeringen med stortingsmeldingen som ble behandlet i fjor vår og etter det har det blitt satt i gang et bredt arbeid for å forbedre en del av punktene som det pekes på, sier Gabrielsen, som beskriver forbedringsarbeidet som nå pågår som godt.

Les også

Arbeidsministeren om kritikken av Petroleumstilsynet: – Tilsynet skal bli hardere i klypa

Oljeselskapene har ansvaret

Flere personer E24 har snakket med under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag påpeker at det norske tilsynssystemet skiller seg ut og at Petroleumstilsynet derfor har en krevende rolle.

I Norge er det slik at olje- og gasselskapene selv som har ansvaret for at de driver på en sikker måte, og selskapet har ansvaret for å lage planer og prosedyrer som trengs for at sikkerheten blir ivaretatt. Det er også selskapene selv som skal rapportere inn feil og hendelser i det tillitsbaserte systemet.

Petroleumstilsynet fører tilsyn med at det er lagt gode nok planer og at disse og regelverket blir fulgt. I andre land er det gjerne myndighetene som godkjenner planene eller setter spesifikke krav selv, men i Norge har man kommet til at dette gjerne fører til at oljeselskapene lener seg for mye på myndighetenes kontroll og fraskriver seg ansvar.

LO-lederen og lederen i Industri Energi er også tydelige på at det er selskapene som har ansvaret for sikkerheten:

– Tilbakemeldingene vi nå får tilsier at samarbeidet går godt på de samarbeidsarenaene vi har for sikkerheten på sokkelen. Men vi skal aldri glemme at det er bedriftene som har ansvaret for sikkerheten, og da er det viktig å ha arbeidstagermedvirkning og at det lyttes til det som skjer, sier Gabrielsen.

– Tilliten må være til stede mellom partene, og den var ikke helt på plass, sier Alfheim.

– Har selskapene tatt det innover seg dette slik dere opplever det?

– Ja. De var veldig i forsvarsposisjon og ville ikke lytte til kritikk, men det har endret seg, sier Alfheim.

Les også

Investerer 2,3 milliarder i Gullfaks

Les også

Mener omdiskutert utbygging vil koste rundt 45 mrd.

Les også

– Det største antallet noen gang

Publisert:

Her kan du lese mer om